ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

08.09.2020

Київ

№ 269

 

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного

статистичного спостереження "Рівень заробітної плати працівників за

статтю, віком, освітою та професійними групами"

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами" (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту соціальної статистики (Сеник І. В.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

  

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 29 грудня 2012 року № 553 "Про затвердження Методологічних положень з організації та проведення вибіркового обстеження підприємств щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами" (зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

Ігор Вернер

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
09.09.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше