ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

14.12.2020

Київ

№ 350

 

 

Про затвердження Методологічних

положень щодо складання балансу

фінансових активів і пасивів (зобов’язань)

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

 

НАКАЗУЮ:

  

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення щодо складання балансу фінансових активів і пасивів (зобов’язань) (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту  статистики національних  рахунків (Нікітіна І. М.):

 1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 10 грудня 2010 року № 504 "Про затвердження Методологічних положень щодо складання балансів активів і пасивів".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

Ігор ВЕРНЕР

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
22.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше