ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.12.2020

Київ

№ 361

 

 

Про затвердження

Методичних рекомендацій з

проєктування статистичної

методології

 

 

Відповідно до статей 3, 8, 12 Закону України "Про державну статистику" та підпунктів 4, 9 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

 

НАКАЗУЮ:

  

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методичні рекомендації з проєктування статистичної методології, що додаються.

 

 2. Департаменту статистичної методології (Тіщенко В. Ю.):

  1)   здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методичних рекомендацій з проєктування статистичної методології, затверджених цим наказом;

  2)  надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

 3. Самостійним структурним підрозділам апарату Держстату привести у відповідність до пункту 1 цього наказу Методологічні положення та Методики державного статистичного спостереження.

 

 4.  Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

 5.  Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 05 квітня 2000 року № 105 "Про порядок оформлення і затвердження документів методологічного характеру".

 

 6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

Ігор ВЕРНЕР

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
29.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше