ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

30.12.2020

Київ

№ 378

 

 

 

 

Про введення

програмно-апаратного комплексу

автоматизованої системи збору

даних статистичної звітності

"Кабінет респондента" у постійну 

експлуатацію

 

Відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та у зв'язку із завершенням державної експертизи комплексної системи захисту інформації (атестат відповідності № 22360 від 22 грудня 2020 року) у програмно-апаратному комплексі автоматизованої системи збору даних статистичної звітності "Кабінет респондента" (далі ­– ПАК АС КР)

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Увести ПАК АС КР у постійну експлуатацію з 01 січня 2021 року.

 

2. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О. Ф.), департаменту інформаційних технологій (Пузанова О. О.), сектору захисту інформації (Черненко О. Л.) забезпечити надійне та безперебійне функціонування ПАК АС КР відповідно до вимог законодавства, експлуатаційної та програмної документації на ПАК АС КР.

 

3. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити організацію робіт щодо:

1)   інформування та залучення респондентів до звітування в електронному вигляді з використанням ПАК АС КР;

2)   надання респондентам методично-консультативної допомоги з питань функціонування ПАК АС КР;

        3)  надання апарату Держстату пропозицій і зауважень стосовно роботи ПАК АС КР щоквартально до 15 числа місяця, наступного за кварталом.

 

4. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О. Ф.):

1) забезпечити організацію робіт щодо сталого функціонування ПАК АС КР;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

5. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
06.01.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше