ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

23.01.2020

Київ

61

 

 

Про затвердження Змін до Методики розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції),

 затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 02 серпня 2005 року № 224

 

 

 

           

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Зміни до Методики розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 02 серпня 2005 року № 224  (у редакції наказу Державної служби статистики України від 14 березня 2013 року № 91) (далі – Зміни до Методики), що додаються.

 

2. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.):

 1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методики, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Зміни до Методики, затверджені цим наказом, увести в дію з 01 лютого 2020 року.

  

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

   

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
28.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше