ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

25.02.2020

Київ

№ 85

 

 

      

Про затвердження Змін до Класифікації інституційних секторів економіки

України (КІСЕ), затвердженої наказом Державної служби статистики

України від 03 грудня 2014 року № 378

     

 Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Зміни до Класифікації інституційних секторів економіки України (КІСЕ), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (далі – Зміни до КІСЕ), що додаються.

 

2. Департаменту статистики національних рахунків (Нікітіна І. М.):

 1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін до КІСЕ, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ та Класифікацію інституційних секторів економіки України (КІСЕ), затверджену наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі Змінами до КІСЕ), в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю. М.) здійснювати ведення класифікаційної ознаки за Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі Змінами до КІСЕ), у статистичному реєстрі підприємств.

       

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу та Класифікації інституційних секторів економіки України (КІСЕ), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі Змінами до КІСЕ), на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання їх електронних версій.                  

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

   

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
27.02.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше