ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.02.2020

Київ

№ 93

 

 

      

Про внесення зміни до Методологічних положень державного статистичного спостереження

 "Обстеження підприємств із питань статистики праці", затверджених

наказом Держстату від 18 серпня 2014 року № 241

 

     

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", затверджених наказом Держстату від 18 серпня 2014 року № 241 (зі змінами) (далі – Методологічні положення), схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України таку зміну:

абзац шостий глави 2.3 розділу 2 виключити.

 

 2. Департаменту соціальної статистики (Сеник І. В.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці зміни до Методологічних положень, затвердженої цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

   

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
03.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше