ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

11.01.2021

Київ

№ 4

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств", затверджених наказом Держстату від 17 червня 2020 року № 184

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Унести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств", затверджених наказом Держстату від 17 червня 2020 року № 184, схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України такі зміни:

1)  у Змісті назву розділу V викласти в такій редакції:

"V. Сукупність   одиниць   державного  статистичного   спостереження,   що вивчається";

2)  у розділі V:

назву розділу викласти в такій редакції:

"V. Сукупність   одиниць   державного   статистичного   спостереження,   що вивчається";

пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"за розміром підприємства: із середньою кількістю працівників 10 осіб і більше.";

перше речення абзацу сьомого пункту 2 викласти в такій редакції:

"Загальний обсяг сукупностей одиниць ДСС, що вивчаються, не повинен перевищувати 10% генеральної сукупності одиниць.";

у пунктах 1, 2, 4, 5 слова "які безпосередньо будуть досліджуватись", "що безпосередньо будуть досліджуватись", "які будуть безпосередньо досліджуватись" замінити відповідно словами "що вивчаються".

 

2.  Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

1)  здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці змін, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2)  надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3.  Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

   

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
13.01.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше