ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.07.2021

Київ

№ 183

                 

Про затвердження Методологічних
положень державного статистичного
спостереження "Взаєморозрахунки
підприємств України з нерезидентами"

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методологічні положення державного статистичного спостереження "Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами" (далі – Методологічні положення), схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України, що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

 1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Держстату від 02 жовтня 2018 року № 204 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами" (зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
13.07.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше