ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.07.2021

Київ

№ 187

                 

Про затвердження Методологічних
положень державного статистичного
спостереження щодо здійснення
наукових досліджень і розробок

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення державного статистичного спостереження щодо здійснення наукових досліджень і розробок (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2022 року наказ Державної служби статистики України від 07 грудня 2020 року № 343 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо здійснення наукових досліджень і розробок".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
14.07.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше