ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.07.2021

Київ

№ 188

                 

Про затвердження Методологічних положень
державного статистичного спостереження щодо викорис
тання
інформаційно-комунікаційних технологій на підприємств
ах

 Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методологічні положення державного статистичного спостереження щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (далі – Методологічні положення), схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України, що додаються та ввести в дію з 01 січня 2022 року.

 

2. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

 1) здійснювати   організаційно-методологічне   керівництво   щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2022 року наказ Державної служби статистики України від 03 липня 2020 № 203 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
14.07.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше