ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

13.07.2021

Київ

№ 189

 

 

 

Про внесення змін до Порядку погодження органами державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 30 січня 2009 року № 33

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про державну статистику» та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), з метою приведення нормативно-правових актів Державної служби статистики у відповідність із законодавством

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Порядку погодження органами державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 30 січня 2009 року № 33, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2009 року за № 163/16179 (зі змінами) (далі – Порядок), такі зміни:

 

1) у розділі ІІ:

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. У разі схвалення методологічної та звітної документації дорадчими органами здійснюється процедура її погодження відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 (зі змінами) (далі – Типова інструкція з документування управлінської інформації).»;

абзац другий пункту 2.5 виключити;

 

2) у розділі ІІІ:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Ініціаторами погодження до органів державної статистики подаються такі документи:

супровідний лист про надсилання методологічної та звітної документації, яка подається на погодження, що оформлюється на бланку ініціатора погодження;

пояснювальна записка, в якій зазначаються обґрунтування підстав і мета розроблення методологічної та звітної документації, прогнозуються очікувані результати від її впровадження;

методологічна та звітна документація, а також проєкт розпорядчого документа про її затвердження в електронному вигляді;

у разі подання на погодження змін, які вносяться до методологічної та звітної документації, ініціатором погодження подається також чинна методологічна та звітна документація.

Методологічна та звітна документація, що подається ініціаторами погодження, має бути узгоджена зі статистичною методологією та звітно-статистичною документацією для можливості використання адміністративних даних як джерела для складання статистичної інформації.»;

в абзаці першому пункту 3.2 слова «Типової інструкції з діловодства» замінити словами «Типової інструкції з документування управлінської інформації»;

 

3) у тексті Порядку слово «веб-сайт» у всіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідному відмінку;

 

4) додаток до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

2. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О. Ф.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль з виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
27.08.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше