ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

16.01.2021

Київ

№ 19

 

  

  

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення, затверджених наказом Держстату від 06 квітня 2020 року № 119

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення, затверджених наказом Держстату від 06 квітня 2020 року № 119 (далі – Методологічні положення), схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України такі зміни:

1) у тексті Методологічних положень цифри та слова "№ 1-ПО (поставки) (місячна)" замінити цифрами та словами "№ 1-ПО (поставка/оборона) (місячна)";

2) у розділі "Скорочення та умовні позначення" слова "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення" замінити словами "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки";

3) у розділі "Основні поняття та терміни" цифри та слова " Законом України від 03 березня 1999 року № 464-XIV "Про державне оборонне замовлення" замінити цифрами та словами "Законом України від 17 липня 2020 року  № 808-IX "Про оборонні закупівлі";

4) у списку використаних джерел цифри та слова "Закон України "Про державне оборонне замовлення" від 03 березня 1999 року № 464-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-14" замінити цифрами та словами "Закон України "Про оборонні закупівлі" від 17 липня 2020 року № 808-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20".

 

2. Зміни до Методологічних положень, затверджені цим наказом, увести в дію з 01 лютого 2021 року.

 

3. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

  

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
18.01.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше