ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

21.07.2021

Київ

№ 196

                 

Про затвердження
Методологічних положень
державного статистичного
спостереження кспорт/імпорт
продукції (товарів, послуг)
військового призначення та
подвійного використання"

 Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення державного статистичного спостереження "Експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" (далі ‒ Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікації (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання (одержання) його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 16 квітня 2020 року № 124 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо експорту/імпорту продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
22.07.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше