ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

25.08.2021

Київ

№ 220

 

 

 

Про затвердження Методологічних положень

щодо перегляду статистичної інформації

 

 

 

Відповідно до статей 3, 8, 12 Закону України "Про державну статистику" та підпунктів 4, 9 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою реалізації Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення щодо перегляду статистичної інформації (далі – Методологічні  положення), що додаються, та ввести їх у дію з 01 січня 2023 року.

 

2. Департаменту статистичної методології (Тіщенко В. Ю.):

 

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 

2) провести у 2022 році експериментальні розрахунки щодо перегляду статистичної інформації стосовно короткотермінової статистики відповідно до  Методологічних положень, затверджених цим наказом; 

 

3) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
27.08.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше