ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

17.09.2021

Київ

№ 238

 

 

Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких
наказів Міністерства статистики
України та Державного комітету
статистики України

 

 

Відповідно до статей 4 та 13 Закону України "Про державну статистику" та пунктів 4 та 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), з метою приведення нормативних актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики, у відповідність із чинним законодавством

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку";

наказ Міністерства статистики України від 22 травня 1996 року № 145 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів";

наказ Міністерства статистики України від 21 червня 1996 року № 193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів";

наказ Міністерства статистики України від 13 червня 1997 року № 149 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів";

наказ Державного комітету статистики України від 11 листопада 2003 року № 387 "Про затвердження Порядку отримання Держаналітінформом первинних та агрегованих статистичних даних";

наказ Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 року № 469 "Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення".

 

2. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О. Ф.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

  

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
24.09.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше