ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

08.10.2021

Київ

№ 254

 

 

Про затвердження Методологічних
положень
державного статистичного
спостереження "Активи, власний
капітал, зобов’язання та фінансові
результати підприємств"

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

   НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методологічні положення державного статистичного спостереження "Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові результати підприємств" (далі – Методологічні положення), схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України, що додаються, та ввести в дію з 01 січня 2022 року.

 

2. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

 1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2022 року наказ Держстату від 31 грудня 2014 року № 417 "Про затвердження Методологічних положень про використання фінансової звітності підприємств для цілей статистики підприємств".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

  

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
11.10.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше