ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.03.2021

Київ

№ 53

 

  

  

  

Про внесення змін до Методики проведення розрахунків основних

статистичних показників виробництва продукції рослинництва,

затвердженої наказом Держстату від 21 липня 2017 року № 194

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

1. Унести схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України зміни до Методики проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції рослинництва, затвердженої наказом Держстату від 21 липня 2017 року № 194 (зі змінами) (далі – зміни до Методики):

 1) у пунктах 7 і 8  глави 2 розділу ІV Методики слово "садивного" замінити словом "посадкового";

 2) пункт 1 глави 1 розділу V Методики викласти в такій редакції:

"Обсяги виробництва сільськогосподарських культур у підприємствах, які мають у власності та/або користуванні менше 200 гектарів сільськогосподарських угідь, станом на 01 липня, 01 серпня, 01 жовтня та 01 грудня встановлюються розрахунково згідно із затвердженою методологією, а станом на 01 вересня та 01 листопада визначаються на підставі вибіркового обстеження урожайності сільськогосподарських культур у цих підприємствах.".

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методики, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

 

 

  

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
17.03.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше