ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

31.03.2021

Київ

66

 

Про затвердження Методики

відбору підприємств

для розрахунків індексів цін

виробників послуг

 

 Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методику відбору підприємств для розрахунків індексів цін виробників послуг (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

  

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови   Жук І. М.

 

     

Головa

Ігор Вернер

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
06.04.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше