Нормативні та нормативно-правові акти Держстату України

 

2012 рік

 

Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України "Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності" від 08 жовтня 2012 року N 629/1105/1059/408/612

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методики розрахунку сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції" 29.12.2012 №556

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації та проведення вибіркового обстеження підприємств щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами"29.12.2012 №553   втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методики розрахунку основного виду економічної діяльності за допомогою спеціального програмного модуля" 29.12.2012 №551

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень про взаємоузгоджену систему державних статистичних спостережень для складання показників структурної статистики – складової статистики підприємств" 29.12.2012 №549

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік" 28.12.2012 №547

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічного посібника зі статистики зовнішньої торгівлі товарами" 28.12.2012546

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження типових анкет обстежень ділової активності підприємств" 27.12.2012 №544

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) „Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників” 26.12.2012 №543

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження з короткострокової статистики виробництва продукції промисловості ” 25.12.2012 №541

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції” 25.12.2012 №540

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткострокової статистики промисловості 24.12.2012 №537  втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції, розрахунку індексів цін і середніх цін виробників промислової продукції" 24.12.2012 №533

 

Наказ Державної служби статистики "Про перехід на новий базисний/еталонний рік" 24.12.2012 №532

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій" 17.12.2012 №522

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо відпуску газу, теплоенергії, води населенню та на господарсько-побутові й комунально-побутові потреби " 17.12.2012 №521   втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію"" 11.12.2012 №514

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»" 10.12.2012 №511

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких  положень  наказу Держкомстату від 21.05.2010 № 194" 04.12.2012. №505

 

Наказ Державної служби статистики "Про Політику Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних" 04.12.2012 №504

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__  навчального року" 30.11.2012 №500

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік"" 30.11.2012 №499

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за  20__ рік" 30.11.2012 №498  втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження положень стосовно окремих самостійних структурних підрозділів апарату Держстату України та про підрозділи у їх складі" 30.11.2012 №496

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"" 26.11.2012 №485

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень зі статистики телекомунікаційних, поштових і кур’єрських послуг" 26.11.2012 №483

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами" 26.11.2012 №482

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-тариф (мобіл) "Звіт про тарифи на послуги мобільного (стільникового) зв’язку для підприємств, установ, організацій" 21.11.2012 №477

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень щодо  організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексів тарифів" 21.11.2012 №476 визнати таким, що втратив чинність, з 01 березня 2022 року

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Положення про сектор внутрішнього аудиту" 21.11.2012 №475

 

Наказ Державного комітету статистики України "Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 200_ року" 21.11.2012 №472     втратив чинність

 

Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій" 20.11.2012 №471   втратив чинність з 01 січня 2017 року

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій" від 19.11.2012 №464

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень  щодо  організації статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи і розрахунку індексів цін" 14.11.2012 №460

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на транспортуваннявантажів трубопроводами і розрахунку індексів тарифів" 09.11.2012 №453 визнати таким, що втратив чинність, з 01 березня 2022 року

 

Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження №7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році" 02.11.2012449

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін" 23.10.2012 р. №432

 

Наказ Державної служби статистики "Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами" 16.10.2012 №421  втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики "Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо руху цінних паперів акціонерних товариств" 16.10.2012 №420   втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методики поширення даних вибіркового структурного обстеження малих підприємств на генеральну сукупніст" 16.10.2012 №419

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції" 09.10.2012 №413  втратив чинність

 

Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України "Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності" від 08 жовтня 2012 року N 629/1105/1059/408/612

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до наказу Держстату України від 05 вересня 2012 року № 373 "Про внесення змін до Класифікації країн світу"" 20.09.2012 №389

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження Методики розрахунку індексів реальної заробітної плати " 11.09.2012 №378

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики зовнішньої торгівлі послугами" 07.09.2012 №377

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів" 05.09.2012 №376

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами" 05.09.2012 №375

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами" 05.09.2012375

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до Класифікації країн світу"" 05.09.2012 №373

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами”" 22.08.2012 №361

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 18.08.2011 № 211 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)" 20.08.2012 №357

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці" 16.08.2012 №355

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ІКТ (одноразова) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної торгівлі на підприємствах у 2012 році" 10.08.2012 №347

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (реклама) (річна) "Звіт про рекламну діяльність" 10.08.2012 №346

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (річна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг"" 10.08.2012 №345

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 12-зв’язок (місячна) "Звіт про доходи від послуг зв’язку"  09.08.2012 №340

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження  № 13-зв’язок (квартальна) Звіт про наявність засобів зв’язку" 09.08.2012 №339

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" 09.08.2012 №338

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення" 09.08.2012 №337

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" 09.08.2012 №336

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 12-нк (річна) "Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік"" 07.08.2012 №334

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру за 20__ рік" 07.08.2012 №333

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею за 20__ рік" 07.08.2012 №332

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" від 07.08.2012 №331

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд" 02.08.2012 №328

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" 02.08.2012 №327

 

Наказ Державної служби статистики України Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" 01.08.2012 №325

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-торг (авто) (річна) "Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них" 01.08.2012 №324

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства" 01.08.2012 №323

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-опт (річна) та № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" 01.08.2012 №322

 

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики" 01.08.2012 №321

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" від 01.08.2012 №320

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким. що втратив чинність, наказ Держкомстату від 01.09.2010 №371" 01.08.2012 №318

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва" 20.07.2012 №308

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" 17.07.2012 №301

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції"" 13.07.2012 №296

 

Наказ Державної служби статистики "Про Раду з питань інформаційних технологій Державної служби статистики України" 07.07.2012 №287

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" 07.07.2012 №286

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень щодо  організації статистичного спостереження за змінами тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом" 06.07.2012 №282 визнати таким, що втратив чинність, з 01 березня 2022 року

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження зі статистики інвестиційних проектів" 06.07.2012 №281

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві – Реєстр АГРО" 02.07.2012 №278 зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 09.09.2019 №302

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 21.05.2010 № 194" 26.06.2012 №274

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до деяких наказів Держстату України щодо підготовки і проведення пробного сільськогосподарського перепису у 2012 році" 08.06.2012  №246

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження допоміжного інструментарію пробного сільськогосподарського перепису 2012 року" 23.05.2012  №226

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Програми Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису (пробного сільськогосподарського перепису), Основних методологічних та організаційних положень  проведення пробного сільськогосподарського перепису" 21.05.2012  №223

 

Наказ Державної служби статистики України "Про ініціативну групу з питань утворення громадської ради при Держстаті України" 30.03.2012 №164

 

Наказ Державної служби статистики України "Про підготовку та проведення пробного сільськогосподарського перепису" 02.02.2012 №35

 

Наказ Державної служби статистики України "Про Раду з питань інформаційних технологій Державної служби статистики України" 12.01.2012 №14

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
15.01.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше