Нормативні та нормативно-правові акти Держстату

 

2020 рік

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Економічні рахунки сільського господарства"" від 31.12.2020 №385

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо наявності та руху необоротних активів, амортизації, затверджених наказом Держстату від 17 грудня 2019 року № 403" від 31.12.2020 №384

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо капітальних інвестицій, затверджених наказом Держстату від 16 жовтня 2019 року № 340" від 31.12.2020 №383

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткотермінової статистики будівництва" від 31.12.2020 №382

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методики формування вибіркової сукупності для проведення обстеження вантажних автомобільних перевезень та поширення його результатів на генеральну сукупність" від 31.12.2020 №381

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Виконання державного замовлення"" від 30.12.2020 №380

 

Наказ Державної служби статистики "Про введення підсистеми електронної звітності інформаційно-телекомунікаційної системи органів Державної служби статистики України в постійну експлуатацію" від 30.12.2020 №379

 

Наказ Державної служби статистики "Про введення програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору даних статистичної звітності "Кабінет респондента" у постійну експлуатацію" від 30.12.2020 №378

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати"" від 30.12.2020 №374

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Концепції системи статистичних метаданих" від 30.12.2020 №368

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Глосарія термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики" від 30.12.2020 №367

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Номенклатури продукції сільського господарства" від 30.12.2020 №366

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби статистики України від 28 грудня 2015 року № 368 "Про затвердження Методики розрахунку сумарного індексу інновацій"" від 30.12.2020 №365

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо обстеження цін за Програмою міжнародних зіставлень" від 30.12.2020 №364

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методичних рекомендацій з проєктування статистичної методології" від 28.12.2020 №361

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін, затверджених наказом Держстату від 29 серпня 2016 року № 158" від 24.12.2020 №356

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Продукція сільського господарства у постійних цінах"" від 22.12.2020 №355

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методики розрахунку надійності оцінювання показників за результатами обстеження робочої сили" від 16.12.2020 №354

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Політики з питань функціонування системи внутрішнього контролю Держстату" від 15.12.2020 №352

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень щодо складання рахунків сектору фінансових корпорацій за підсекторами" від 14.12.2020 №351

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень щодо складання балансу фінансових активів і пасивів (зобов’язань)" від 14.12.2020 №350

 

Наказ державної служби статистики "Про затвердження загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2021 рік" від 08.12.2020 №344 

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо здійснення наукових досліджень і розробок" від 07.12.2020 №343

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень, затвердженого наказом Держстату від 31 грудня 2019 року № 452" від 30.11.2020 №335

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження Анкета № 1-ПДУ (річна) "Подорож до України"" від 26.11.2020 №334

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 516"Про затвердження Методики розрахунку індексу наукової продукції"" від 19.11.2020 №330

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами, затверджених наказом Державної служби статистики України від 29.01.2019 № 35" від 11.11.2020 №326

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Номенклатури продукції рибальства й аквакультури" від 11.11.2020 №325

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (послуги)(квартальна) "Звіт про ціни виробників послуг" від 09.11.2020 №320

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Структурне обстеження cтрахових компаній" від 09.11.2020 №318

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Структурне обстеження кредитних установ" від 09.11.2020 №317

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до наказу Державної служби статистики України від 04 липня 2014 року № 207 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін" (зі змінами)" від 03.11.2020 №315

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" від 01.11.2020 №312

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження загального табеля(переліку) форм державних статистичних спостережень на 2020 рік" від 02.11.2020 №310

 

Наказ Державної служби статистики " Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату від 02 жовтня 2018 року № 203 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо руху цінних паперів акціонерних товариств"" від 16.10.2020 №296

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Стратегії управління персоналом Державної служби статистики України на період до 2023 року" від 12.10.2020 №294

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Концепції впровадження європейського стандарту − Єдиної інтегрованої структури метаданих (SIMS) в органах державної статистики" від 09.10.2020 №290

 

Наказ Державної служби статистики "Про проведення у 2020 році інвентаризації державних статистичних спостережень" від 09.10.2020 №289

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до наказу Держстату від 28 лютого 2018 року № 37 "Про затвердження складу експертної ради користувачів при Державній службі статистики України"" від 05.10.2020 №285

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методики проведення розрахунку індексів цін і фізичного обсягу реалізованої продукції сільського господарства" від 24.09.2020 №279

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами"" від 08.09.2020 №269

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень зі складання рахунку викидів у атмосферне повітря, затверджених наказом Держстату від 19 жовтня 2015 року № 298" від 07.09.2020 №268

 

Наказ Держаіної служби статистики "Про внесення змін до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396" від 01.09.2020 №264

 

Наказ Держаіної служби статистики "Про внесення змін до наказу Держстату від 14 червня 2019 року № 216 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі"№ 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті"" від 27.08.2020 №262

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату від 18 грудня 2015 року № 360 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року"" від 27.08.2020 №261

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення зміни до наказу Держстату від 09 липня 2018 року № 140 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення на поставку продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання"" від 27.08.2020 №260

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № ІНН (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018–2020 років"" від 27.08.2020 №259

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату від 17 липня 2017 року № 171 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-Б (річна) "Звіт про  випуск, розміщення та обіг цінних паперів"" від 27.08.2020 №258

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Комунікаційної стратегії Державної служби статистики України на період до 2023 року" від 26.08.2020 №257

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції", № 2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції"" від 26.08.2020 №256

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Регламенту підготовки форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності для прийманняїх органами державної статистики в електронному вигляді" від 12.08.2020 №252

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо утворення та поводження з відходами" від 12.08.2020 №251

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до Основної номенклатури продукції (ОНП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від  08 січня 2020 року № 31" від 10.08.2020 №246 

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Переліку кодів об’єднаних територіальних громад для формування статистичної інформації" від 10.08.2020 №245  втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища" від 10.08.2020 №244

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Обстеження умов життя домогосподарств", затверджених наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року № 373" від 10.08.2020 №243

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату України від 30 жовтня 2013 року № 332 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо зареєстрованих громадських об'єднань, професійних спілок, політичних партій та благодійних організацій та діяльності громадських організацій"" від 06.08.2020 №240

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату від 30 серпня 2017 року № 237 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо надання населенню субсидій"" від 06.08.2020 №239

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 22 грудня 2011 року № 362 "Про затвердження  Постійних цін 2010 року на сільськогосподарську продукцію для розрахунку індексу обсягу сільськогосподарського виробництва"" від 06.08.2020 №238

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату від 16 липня 2018 року № 150 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) "Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти"" від 23.07.2020 №226

 

Наказ державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату від 16 липня 2018 року № 151 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт про діяльність закладу вищої освіти"" від 23.07.2020 №225

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2021 році"" від 22.07.2020 №224    втратив чинність з 01 січня 2022 року

 

Наказ державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"" від 22.07.2020 №223

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"" від 21.07.2020 №222

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг"" від 21.07.2020 №221   втратив чинність з 01 лютого 2022 року

 

Наказ Держаної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 10-мех (один раз на п'ять років) "Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах"" від 21.07.2020 №220

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форм державного статистичного спостереження "Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості" від 21.07.2020 №219

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форм державного статистичного спостереження "Обстеження умов життя домогосподарств"" від 21.07.2020 №218

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форм державного статистичного спостереження "Обстеження робочої сили"" від 21.07.2020 №217

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження"Постачання та використання енергії"" від 17.07.2020 №216

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Використання та запаси палива"" від 17.07.2020 №215

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Регіональні рахунки"" від 13.07.2020 №210

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо лісогосподарської  діяльності" від 09.07.2020 №205

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Річні національні рахунки"" від 09.07.2020 №204

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах"" від 03.07.2020 №203

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження№ 3-наука (річна) "Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок"" від 25.06.2020 №201    втратив чинність з 01 січня 2022 року

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПО (поставка/оборона) (місячна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки"" від 24.06.2020 №199

 

 Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання" від 24.06.2020 №198

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення, затверджених наказом Державної служби статистики України від 02 травня 2019 року № 143" від 23.06.2020 №197

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 29 лютого 2000 року № 75 "Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-ППО "Звіт про пожежі"" від 22.06.2020 №193

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-лг (річна) "Звіт про відтвореннята захист лісів"" від 19.06.2020 №192

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії"" від 19.06.2020 №191  втратив чинність з 01 січня 2022 року

 

Наказ державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами"" від 19.06.2020 №190

 

 Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми   державного статистичного спостереження № 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури"" від 19.06.2020 №189 втратив чинність з 01 січня 2022 року

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств"" від 17.06.2020 №184

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників"" від 17.06.2020 №183

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт-імпорт послуг"" від 17.06.2020 №182   втратив чинність з 01 лютого 2022 року

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми   державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність"" від 17.06.2020 №181  втратив чинність з 01 січня 2022 року

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми  державного статистичного спостереження № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування"" від 17.06.2020 №180

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"" від 17.06.2020 №179

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"" від 17.06.2020 №178

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень державного статистичного спостереження щодо травматизму на виробництві" від 16.06.2020 №176

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстатувід 09 липня 2018 року № 139 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності"" від 11.06.2020 №174

Наказ Державної служби статистики "Про внесення зміни до наказу Держстату від 21 липня 2017 року № 190 "Про затвердження форм державних  статистичних спостережень № 5-ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування" та № 14-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу" зі статистики зовнішньої торгівлі товарами" від 11.06.2020 №173

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" від 10.06.2020 №171

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств наземного транспорту" від 09.06.2020 №169

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до наказу Держстату від 14 червня 2019 року № 216 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження  № 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі" і № 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті"" від 18.05.2020 №145

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного постереження "Обстеження умов життя домогосподарств", затверджених наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року № 373", зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 29.04.2020 №133

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості, затверджених наказом Державної служби статистики України від 18 жовтня 2019 року № 343", зі змінами, затвержденими наказом Держстату від 29.04.2020 №132

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до Методологічних положень обстеження робочої сили, затверджених наказом Держстату від 06 липня 2018 року № 128", зі змінами затвердженими наказом Держслужби від 29.04.2020 №131

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державногостатистичного спостереження щодо експорту/імпорту продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання", затверджених наказом Держстату від 16.04.2020 року № 124   втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення", затверджених наказом Держстату від 06.04.2020 року № 119

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції військового призначенняі", затверджених наказом Держстату від 06.04.2020 року № 118

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності" від 31.03.2020 № 117

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо наявності й надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням", затверджених наказом Держстату від 14 травня 2019 року № 155, зі змінами, затвердженими наказом Державної служби статистики України  від 12.03.2020 №102

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Таблиця "витрати-випуск", затверджених наказом Державної служби статистики України від 01 листопада 2018 року № 236 ", зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 11.03.2020 №101

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення зміни до Методологічних положень державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", затверджених наказом Держстату від 18 серпня 2014 року № 241 " від 28.02.2020 №93

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо мережі та діяльності закладів освіти" від 28.02.2020 №90  втратив чинність

 

Наказ Державної служби статистики " Про затвердження Змін до Класифікації інституційних секторів економіки України (КІСЕ), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378" від 25.02.2020 №85

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методики проведення розрахунку основних статистичних показників реалізації продукції сільського господарства господарствами населення" від 29.01.2020 №69

 

Наказ Державної служби статистики "Про продовження строку повноважень експертної ради користувачів при Державній службі статистики України" від 28.01.2020 №68

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання"" від 28.01.2020 №66

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств водного транспорту" від 24.01.2020 №64

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств авіаційного транспорту" від 24.01.2020 №63

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методики розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 02 серпня 2005 року № 224" від 23.01.2020 №61

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Методики  розрахунку показників структурної статистики по страхових компаніях" від 22.01.2020 №58

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення зміни до Методологічних положень щодо  організації статистичного спостереження  за змінами тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексів тарифів, затверджених наказом Держстату від 21 листопада 2012 року № 476" від 22.01.2020 №57

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення зміни до Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом, затверджених наказом Держстату від 06 липня 2012 року № 282" від 22.01.2020 №56

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" від 20.01.2020 №52

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" від 14.01.2020 №46

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур, затверджених наказом Державної служби статистики України від 29 січня 2019 року № 33" від 14.01.2020 №45

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку" від 14.01.2020 №44

 

Наказ Державної служби статистики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату від 06 липня 2018 року №120 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності"" від 09.01.2020 №37

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів" від 09.01.2020 №36

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" від 09.01.2020 № 35

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур, затверджених наказом Державної служби статистики України від 30 січня 2019 року № 38" від 09.01.2020 № 34

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Переліку кодів валют для статистичних цілей" від 08.01.2020 №33

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Переліку кодів країн світу для статистичних цілей" від 08.01.2020 №32

 

Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Основної номенклатури продукції" від 08.01.2020 №31

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
12.10.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше