Архів

 

 

Експрес-інформація

“27             02          2001  р.  

      60             

Грошові доходи та витрати
населення України у січні 2001 року

Грошові доходи та витрати населення України у січні 2001 року характеризуються такими даними:

 

Млн.грн.

У відсотках до січня 2000

І.Грошові доходи населення

  6182

       137,3

  1. Оплата праці та доходи від підприємницької діяльності

  3401

       163,3

  2. Надходження виручки ід продажу продуктів сільського господарства

    333

     у 2,1 р.

  3. Пенсії та допомоги, стипендії

  1560

       144,3

  4. Доходи від продажу іноземної валюти

    270

        89,0

  5. Сальдо грошових пере-

казів

      19

      166,1

  6. Інші доходи

    599

        69,2

ІІ. Грошові витрати та заощадження

  7002

      133,3

1. Купівля товарів і оплата послуг

  5334

      145,2

  2. Обов’язкові платежі та добровільні внески

    840

      145,2

  3. Інші витрати

    295

      199,5

  4. Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів

    231

       39,6

  5. Витрати   населення   на придбання іноземної валюти

    302

     112,1

ІІІ. Перевищення    доходів над витратами (+) або витрат над доходами   (-)

   -820

     109,5

У січні 2001 року порівняно з аналогічним періодом 2000 року зросли номінальні грошові доходи населення   (на 37,3 відс.) та реальні, обчислені за виключенням   обовязкових   платежів  та добровільних внесків   і   з  урахуванням впливу інфляції (на 11,5 відс.).

Грошові   витрати   та   заощадження населення   у  січні п.р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились на  33,3 відс.