Архів

 

 

Експрес-інформація

22            03       2001 р.  

    № 89

Грошові доходи та витрати населення України
за  лютий  2001 року

 

Грошові доходи та витрати населення України у лютому 2001 року характеризуються  такими  даними:

 

 

Млн.грн.

лютий у відсотках до:

Січень-лютий

у т. ч. лютий

cічня
 
2001

лютого
2000

І.Грошові доходи населення

 13579

  7397

  119,7

  128,1

  1. Оплата праці та доходи від підприємницької діяльності

  7479

  4078

119,9

  147,1

  2. Надходження виручки від продажу продуктів сільського господарства

    715

   382

114,8

159,7

  3. Пенсії та допомоги, стипендії

  3265

 1705

109,3

 130,7

  4. Доходи від продажу іноземної валюти

    548

   278

102,9

    79,5

  5. Сальдо грошових переказів

      31

    12

   66,0

  156,0

  6. Інші доходи

  1541

  942

 157,2

    85,4

ІІ. Грошові витрати та заощадження

14055

7053

 100,7

  126,5

1. Купівля товарів і оплата послуг

10415

5081

   95,3

  126,7

  2. Обов’язкові платежі та добровільні внески

  1812

 972

 115,6

  137,5

  3. Інші витрати

    584

 289

   98,1

  177,2

  4. Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів

   645

 414

 179,2

  106,5

  5. Витрати   населення   на придбання іноземної валюти

   599

 297

  98,2

    96,9

ІІІ. Перевищення доходів над витратами (+) або витрат над  доходами (-)

 -476

 344

-

  170,3

У лютому п.р. порівняно з січнем зросли як номінальні грошові доходи населення (на 19,7 відс.), так і реальні, обчислені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків  та з урахуванням впливу інфляції  (на 19,6 відс.).

Грошовий доход   у   розрахунку  на душу населення  у лютому становив  149,4 грн. проти 124,9 грн. у січні.

Обсяг грошових витрат та зао­щаджень населення збільшився тільки на 0,7 відс.,  що призвело до перевищення грошових доходів над витратами.