Архів

 

 

Експрес-доповідь

 

“ 25 “  квітня  2001р.  

   

  119             

 

Грошові доходи та витрати населення  України

у І кварталі 2001 року

 

Грошові доходи та витрати населення України у І кварталі 2001 року характеризуються  такими даними:

                                                                                                            (млн.грн.)

        Доходи

І  квартал

в тому числі:

2000

2001

січень

лютий

березень

І. Грошові  доходи  населення

17011

21924

6182

7397

8345

   1. Оплата  праці та доходи від підприємницької діяльності

8150

12189

3401

4078

4710

 в тому числі:

 - робітників та  службовців

7729

11065

3078

3724

4263

 - працівників сільсько-господарських підприємств

25

38

13

13

12

 - доходи  та інші надходження фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності

396

1086

310

341

435

   2. Надходження  виручки  від продажу продуктів сільського господарства

58

1180

333

382

465

   3. Пенсії   та   допомоги

3886

4926

1552

1682

1692

   4. Стипендії

59

60

8

23

29

Доходи від продажу іноземної валюти

1030

851

270

78

303

   6. Сальдо грошових переказів

25

46

19

12

15

   7. Інші доходи

3203

2672

599

942

1131

ІІ. Грошові витрати та заощадження

17048

21922

7002

7053

7867

     1. Купівля товарів та оплата послуг   

2153

16170

5334

5081

5755

 в тому числі:

        - купівля товарів

8548

11204

3698

3440

4066

        - оплата послуг

3605

4966

1636

1641

1689

     2. Обовязкові платежі та добровільні  внески

 

 

 

 

 

з них:

        - прибутковий податок з населення

1186

1815

529

572

714

     3. Інші витрати

498

947

295

289

363

     4. Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів

1314

995

231

414

350

     5. Витрати населення на придбання іноземної валюти

890

915

302

297

316

ІІІ.  Перевищення доходів над витратами (+) або витрат над
доходами (-)

-37

2

-820

344

478

 

У першому кварталі п.р. порівняно з відповідним періодом минулого року номінальні грошові доходи населення збільшились на 28,9 відс. і становили 21,9 млрд.грн., а реальні грошові доходи,  обчислені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 7,5 відсотків. Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на душу населення становив 147,6 грн. проти 113,6 грн. за аналогічний період 2000 року.

Грошові доходи населення у першому кварталі 2001р. порівняно з відповідним періодом 2000р. зросли, в основному, за рахунок збільшення оплати праці та доходів від підприємницької діяльності (на 49,6 відс.), а також пенсій та допомог (на 26,7 відс.). Одночасно збільшилася питома вага оплати праці та доходів від підприємницької діяльності (на 7,7 відс. пункта) в загальному обсязі грошових доходів. Натомість частка пенсій та допомог зменшилася на  0,4 відс. пункта, а питома вага доходів від продажу іноземної валюти –  у 1,6 раза.

                                                                                                            

 

(відсотків)

 

І квартал

2000

2001

Грошові доходи

100,0

100,0

Оплата праці та доходи від підприємницької діяльності

47,9

55,6

Надходження виручки від продажу продуктів сільського господарства

3,9

5,4

Пенсії, допомоги та стипендії

23,1

22,7

Доходи від продажу іноземної валюти

6,1

3,9

Інші доходи

19,0

12,4

Грошові витрати та заощадження

100,0

100,0

Купівля товарів та оплата послуг

71,3

73,8

Обовязкові платежі та добровільні  внески

12,9

13,2

Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів

7,7

4,5

Витрати населення на придбання іноземної валюти

5,2

4,2

Інші витрати

2,9

4,3

Грошові витрати та заощадження у І кварталі 2001р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,6 відс. і склали 21,9 млрд. гривень.

Основна частка грошових доходів (73,8 відс. проти 71,4 відс.у І кварталі 2000р.) була витрачена на купівлю товарів та оплату послуг, обсяг яких збільшився на 33 відс. порівняно з аналогічним періодом минулого року.  При цьому підвищилася частка витрат на купівлю товарів (на 1 відс. пункт) та оплату послуг (на 1,5 відс. пункта) у загальному обсязі грошових витрат та заощаджень населення.

Обсяг заощаджень в іноземній валюті збільшився у зв’язку із скороченням доходів від її продажу  (у 1,2 раза) та зростанням витрат на  придбання іноземної валюти (на 2,8 відс.).

Внаслідок вищезазначеної динаміки грошових доходів та витрат населення у І кварталі 2001р. спостерігався незначний приріст заощаджень у формі готівки.