Архів

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

Грошові доходи та витрати населення України у  квітні 2001 року характеризуються  такими  даними:

 

Млн.грн.

Квітень

Cічень-квітень

У т. ч. квітень

  у  відсотках  до:

 березня

 2001

квітня
 2000

І.Грошові доходи населення

30464

    8540

  102,3

   120,0

  1. Оплата праці та доходи

 

 

 

 

від підприємницької діяль-   

 

 

 

 

ності

16926

    4737

  100,6

  139,3

  2. Надходження виручки

 

 

 

 

від продажу продуктів сіль-

 

 

 

 

ського господарства

   1650

      470

  101,1

  193,2

  3. Пенсії та допомоги, 

 

 

 

 

стипендії

   6792

   1806

  105,0

  115,5

  4. Доходи від продажу

 

 

 

 

іноземної валюти

    1122

      271

    89,4

    85,8

  5. Сальдо грошових пере-

 

 

 

 

казів

        59

         13

    85,1

  156,3

  6. Інші доходи

    3915

    1243

  109,9

    78,5

ІІ. Грошові витрати та зао-

 

            

            

            

щадження

  29650

    7728

    98,2

  127,7

  1. Купівля товарів і оплата

 

 

 

 

послуг

  21832

    5662

    98,4

  131,2

  2. Обов’язкові платежі  та

 

 

 

 

добровільні внески

    3959

    1064

    98,2

  116,4

  3. Інші витрати

    1297

      350

    96,5

  177,0

  4. Приріст заощаджень у

 

 

 

 

вкладах та придбання цін­-

 

 

 

 

них паперів

   1359

      364

  104,1

  107,0

  5. Витрати   населення   на

 

 

 

 

придбання іноземної валюти

   1203

      288

    91,2

  101,6

ІІІ. Перевищення    доходів

 

 

 

 

над    витратами    (+)    або

 

 

 

 

витрат над  доходами   (-)

      814

      812

  170,1

     76,4

 

У квітні п.р. порівняно з березнем зросли як номінальні грошові доходи населення (на 2,3 відс.), так і реальні, обчислені за виключенням обовязкових платежів, добровільних внесків  та з урахуванням впливу інфляції  (на 1,4 відс.).

 

Грошовий доход у розрахунку на душу населення у квітні становив 173,4 грн. проти 168,6 грн. у березні.

В той же час спостерігалося зменшення (на 1,8 відс.) грошових витрат та заощаджень населення, що призвело до значного перевищення грошових доходів над витратами населення.

 

 

Структура грошових доходів населення

України  у квітні 2001 р.

Структура грошових витрат та заощаджень населення  України  у квітні 2001 р.