Архів

Експрес-інформація

“22“     червня              2001 р.  

       № 185

Грошові доходи та витрати населення України

за  травень 2001 року

 

Грошові доходи та витрати населення України у  травні 2001 року характеризуються  такими  даними:

 

Млн.грн.

Травень у  відсотках  до:

 

Cічень-травень

У т. ч. травень

квітня

2001

травня

2000

І.Грошові доходи населення

38648

8184

95,8

130,1

 

1. Оплата праці та доходи від підприємницької діяльності

21197

4271

90,2

141,8

2. Надходження виручки від продажу продуктів сільського господарства

2178

528

112,4

у 2,1 р.

3. Пенсії та допомоги, стипендії

8627

1835

101,6

128,8

4. Доходи від продажу іноземної валюти

1424

302

111,5

96,6

5. Сальдо грошових переказів

71

12

94,4

151,4

6. Інші доходи

5151

1236

99,4

97,0

 

ІІ. Грошові витрати та заощадження

37881

8231

106,5

127,8

1. Купівля товарів і оплата послуг

28370

6538

115,5

138,4

2. Обов’язкові платежі  та добровільні внески

4997

1038

97,5

121,6

3. Інші витрати

1297

-

-

-

 

4. Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів

1737

378

104,0

119,4

5. Витрати   населення   на придбання іноземної валюти

1480

277

96,2

89,6

ІІІ. Перевищення    доходів над    витратами    (+)    або витрат над  доходами   (-)

767

-47

-

30,7

 

У травні п.р., як і в попередні роки, спостерігалося зниження порівняно з квітнем як номінальних грошових дохо-дів населення (на 4,2 відс.), так і  реальних, обчислених за виключенням обов’язкових плате­жів, добровільних внесків та з урахуванням впливу   інфляції (на 4,8 відс.).

Проте грошові витрати та заощадження населення збільшились  (на 6,5 відс.), в основному, за рахунок зростання купівлі товарів та оплати послуг (на 15,5 відс.).

Дана ситуація призвела до перевищення у травні грошових витрат населення над їх доходами.