Архів

Експрес-інформація

“23“  липня  2001р.

№ 213

Грошові доходи та витрати населення України

за червень 2001 року

 

Грошові доходи та витрати населення України у червні 2001 року характеризуються  такими  даними:

 

Млн.грн.

Червень у відсотках  до:

 

січень-червень

у т. ч. червень

травня 2001

червня 2000

 

І.Грошові доходи населення

47668

9020

110,2

122,0

 

1. Оплата праці та доходи від підприємницької діяльності

25905

4708

110,2

131,7

 

2. Надходження виручки від продажу продуктів сільського господарства

2750

572

108,3

174,9

 

3. Пенсії та допомоги,  стипендії

10488

1861

101,4

124,4

 

4. Доходи від продажу іноземної валюти

1741

317

104,9

89,8

 

5. Сальдо грошових переказів

84

13

111,0

137,4

 

6. Інші доходи

6700

1549

125,3

95,0

 

ІІ. Грошові витрати та заощадження

45926

8045

97,7

114,9

 

1. Купівля товарів і оплата послуг

34493

6123

93,6

122,3

 

  2. Обов’язкові платежі  та добровільні внески

6099

1102

106,2

112,7

 

3. Інші витрати

1297

-

-

-

 

4. Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів

2294

557

147,2

129,9

 

5. Витрати   населення   на придбання іноземної валюти

1743

263

94,9

75,3

 

ІІІ. Перевищення    доходів над витратами (+) або витрат над  доходами (-)

1742

975

-

у 2,5р.

 

 

 

 

У червні п.р. порівняно з травнем зросли як номінальні грошові доходи населення (на 10,2 відс.), так і реальні, обчислені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції (на 10,1 відс.). населення у червні становив 183,2 грн. проти 166,2 грн. у травні.

В той же час спостерігалося зменшення (на 2,3 відс.) грошових витрат та заощаджень населення, що призвело до значного перевищення грошових доходів над витратами.