Архів

Експрес-інформація

"26"      листопада  2001 р.

     № 344

Грошові доходи та витрати населення України

за жовтень 2001 року

Грошові   доходи  та витрати населення  України  у  жовтні  2001 року характеризуються  такими  даними:

 

млн.грн.

жовтень у відсотках  до:

 

січень-жовтень

У т. ч. жовтень

вересня 2001

жовтня 2000

І.Грошові доходи населення

 86520

10241

  110,7

  132,4

 

1. Оплата праці та доходи від  підприємницької діяльності

 44944

  4831

  110,9

  125,7

 

2. Надходження виручки від продажу  продуктів сільського господарства

   5938

    980

  131,9 

  173,8

 

3. Пенсії та допомоги,  стипендії

 18469

  2053

  100,1

  143,6

 

4. Доходи від продажу  іноземної валюти

   3479

    449

    90,3

  122,5

 

5. Сальдо грошових переказів

     139

      18

  111,4

у 5,2 р. 

 

6. Інші доходи

 13551

  1910

  120,5

  124,9

 

ІІ. Грошові витрати та заощадження

 82523

  9671

  112,0

  114,4

 

1. Купівля товарів і оплата послуг

 63340

  7575

  112,5

  131,6

 

2. Обов’язкові платежі  та  добровільні внески

 11113

  1299

  110,0

  153,8

 

3. Інші витрати

   1297

    -

     -

     -

 

4. Приріст заощаджень у вкладах та  придбання цін­них паперів

   3755

   504

  113,7

    40,8

 

5. Витрати населення на придбання іноземної валюти

   3018

   293

  106,7

    90,5

 

ІІІ. Перевищення доходів над витратами (+) або витрат над  доходами   (-)

   3997

   570

    92,4

      -

 

 

Структура грошових доходів населення

України  у жовтні  2001 р.

 
 

    

 


 

Подпись: Структура грошових витрат та заощаджень населення  України  у жовтні  2001 р.

 

 У жовтні п.р. порівняно з  верес­нем зросли як номінальні грошові доходи населення (на 10,7 відс.), так і  реальні, обчислені за виключенням обов’язко­вих платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції  (на 10,6 відс.).

 Грошовий    доход   у   розрахунку    на душу  населення  у  жовтні  становив 208,4  грн. проти 188 грн. у  вересні.

Грошові витрати та заощадження населення у жовтні збільшилися порівняно з вереснем  на 12  відсотків.