Архів

Експрес-інформація

25 січня 2002 р.

№ 23

 

Грошові доходи та витрати населення України

за грудень 2001 року

Грошові доходи та витрати населення України у грудні 2001 року характеризуються такими даними:

 

Млн.грн.

Грудень у відсотках  до:

січень-грудень

У т. ч.

грудень

листопада  2001

грудня 2000

І.Грошові доходи населення

108835

12275

122,3

122,7

1. Оплата праці та доходи від підприємницької діяльності

56162

6326

129,3

118,5

2. Надходження виручки від продажу продуктів сільського господарства

7560

753

86,7

136,0

3. Пенсії та допомоги, стипендії

22729

2167

103,6

132,6

4. Доходи від продажу іноземної валюти

4338

454

112,0

138,9

5. Сальдо грошових переказів

155

5

43,1

158,6

6. Інші доходи

17891

2570

145,2

119,8

ІІ. Грошові витрати та заощадження

102279

10340

109,8

125,2

1. Купівля товарів і оплата послуг

78017

7488

104,2

126,2

2. Обов’язкові платежі  та добровільні внески

13977

1552

118,4

140,3

3. Інші витрати

1297

-

-

-

4. Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів

5453

1050

162,1

182,7

5. Витрати населення на придбання іноземної валюти

3535

250

93,3

70,5

ІІІ. Перевищення доходів над витратами (+) або витрат над  доходами (-)

6556

1935

у 3,1 р.

111,0

 

 

 


Структура грошових доходів населення України  у  грудні  2001 р.

 

 


Структура грошових витрат та заощаджень населення

 України  у грудні  2001 р.


 

 


У грудні п.р. порівняно з листопадом зросли як номінальні грошові доходи населення (на 22,3 відс.), так і реальні, обчислені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції (на 20,9 відс.).

Грошовий доход у розрахунку на душу населення у грудні становив 249,8 грн. проти 204,3 грн. у листопаді.

В той же час грошові  витрати та заощадження населення зросли на 9,8 відс., що призвело до перевищення грошових доходів над витратами.