Архів

 

Експрес-доповідь

“ 15       02     2001  р.  

      42               

 

Грошові доходи та витрати
 населення України у 2000 році

 Склад грошових  доходів  та  витрат  населення характеризується такими даними:

 

 

 

 

 

(млн.грн.)

Доходи

1999

2000 *)

в тому числі за кварталами:

І

ІІ

ІІІ

ІV

І. Грошові  доходи  населення

61865

86833

17011

20796

23423

25603

   1. Оплата праці

30657

42484

8150

9988

11071

13275

       в тому числі:

     - робітників   та   службовців

29419

39384

7729

9378

10187

12090

     - працівників  сільсько-господарських підприємств

117

152

25

24

45

58

     - доходи та інші надходження фізичних осіб-суб'єктів підприємницької  діяльності

1121

2948

396

586

839

1127

   2. Надходження виручки від продажу продуктів сільського господарства

2845

4502

658

827

1370

1647

  3. Пенсії та допомоги

14464

17922

3886

4425

5177

4434

  4. Стипендії

273

267

59

59

55

94

  5. Доходи від продажу іноземної валюти

3635

4157

1030

983

1133

1011

  6. Сальдо грошових переказів

49

103

25

26

26

26

  7. Інші доходи

9942

17398

3203

4488

4591

5116

ІІ. Грошові витрати та заощадження

59518

83681

17048

19499

22686

24448

  1. Купівля товарів та оплата послуг

41832

59858

12153

14051

16380

17274

          в тому числі:

     -   купівля товарів

29343

42772

8548

10251

11583

12390

     -   оплата послуг

12489

17086

3605

3800

4797

4884

  2. Обов'язкові платежі та добровільні внески

6750

11748

2193

2746

3183

3626

           з них:

    - прибутковий   податок   з населення

4434

6395

1186

1460

1700

2049

  3. Інші витрати

1516

2864

498

675

839

852

  4. Приріст  заощаджень  у  вкладах та придбання цінних паперів

4556

5240

1314

1086

1144

1696

  5. Витрати населення на придбання іноземної валюти

4864

3971

890

941

1140

1000

ІІІ. Перевищення доходів над витратами ( + ) або витрат над доходами ( - )

2347

3152

-37

1297

737

1155

*) Дані попередні

У 2000 році порівняно з 1999 роком номінальні грошові доходи населення України зросли на 40,4 відс. і становили 86,8 млрд. грн., а у розрахунку на душу населення у середньому за місяць - 146 грн. проти 103,3 грн. у 1999 році. Реальні грошові доходи, обчислені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, збільшились на 6,3 відс.

Зростання грошових доходів населення України у 2000 році порівняно з 1999 роком зумовлено, в основному, збільшенням оплати праці всіх категорій працюючих (на 38,6 відс.), пенсій, допомог і стипендій (на 23,4 відс.) та доходів від продажу іноземної валюти   (на 14,3 відс.). Однак частка цих джерел доходів у загальному їх обсязі зменшилась, відповідно, на 0,6, 2,8 та 1,1 відс. пункта, про що свідчать дані таблиці:

 

(відсотків)

 

1999

2000

Грошові доходи

100,0

100,0

Оплата праці

  49,5

  48,9

Надходження виручки від продажу продуктів сільського господарства

  4,6

   5,2

Пенсії, допомоги та стипендії

  23,8

  21,0

Доходи від продажу іноземної валюти

  5,9

   4,8

Інші доходи

16,2

  20,1

Грошові витрати та заощадження

100,0

100,0

Купівля товарів та оплата послуг

  70,3

  71,5

Обов’язкові платежі та добровільні  внески

  11,3

  14,0

Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів

  7,7

  6,3

Витрати населення на придбання іноземної валюти

  8,2

  4,8

Інші витрати

  2,5

  3,4

Грошові витрати та заощадження у 2000 році в порівнянні з 1999 роком зросли на 40,6 відс. і склали 83,7 млрд. грн.

У 2000 році на купівлю товарів та оплату послуг населенням було витрачено 59,9 млрд. грн., або 68,9 відс. від загального обсягу грошових доходів проти 67,6 відс. у 1999 році. При цьому збільшилась (на 1,8 відс. пункта) частка витрат на купівлю товарів у загальному обсязі грошових витрат та заощаджень, а питома вага витрат  на  оплату  послуг,  навпаки,  зменшилась (на 0,6 відс. пункта). Одночасно скоротилась частка приросту заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів (на 1,4 відс.).

 Обсяг заощаджень в іноземній валюті зменшився у зв’язку з скороченням (у 1,2 р.) витрат на її придбання та збільшенням (у 1,1 р.) доходів від продажу іноземної валюти. В той же час приріст заощаджень населення у формі готівки за 2000 рік збільшився порівняно з 1999 роком у 1,3 раза і становив  3,2 млрд. грн.