Публікації              Експрес-випуски

Економічна статистика / Економічна діяльність / Навколишнє середовище

Відходи24.05.2019

Утворення та поводження з відходами (1995-2017)

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2017 році

Поводження з побутовими та подібними відходами в Україні (2011-2017)

Поводження з відходами за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2017 році

Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів24.05.2019

Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів24.05.2019

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів на кінець 2017 року

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2018)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2016)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища24.05.2019

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів за 2000-2018рр.24.05.2019

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2018 році24.05.2019

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 24.05.2019

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів за 2006-2018 рр.24.05.2019

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронних заходів у 2018 році24.05.2019

 

Використання та охорона водних ресурсів

Основні показники використання та охорони водних ресурсів (1990-2017)

Методологічні пояснення

 

Екологічні показники, рекомендовані ЄЕК ООН, що виробляються органами державної статистики24.05.2019

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря в Україні за 1990-2018 роки

Внесення мінеральних та органічних добрив (1990-2018)24.05.2019

Пасажирооборот підприємств транспорту в Україні за 1990-2015 роки

Утворення відходів за видами економічної діяльності та в домогосподарствах за 1995-2017 роки

Кінцеве енергоспоживання за 2007 - 2016 роки

Загальне постачання первинної енергії за 2007 - 2016 роки

Енергоємність за 2007 - 2016 роки

Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел за 2007-2016 роки

 

Екологічні рахунки

Екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря

Довідка

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
24.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше