Публікації              Експрес-випуски

Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств

Розвиток підприємництва

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість найманих  працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість найманих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2017)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Витрати на персонал суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2017)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2017)

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2017)

Показники діяльності підприємств

Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності (2010‒2017)

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  (2010‒2017)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  (20102017)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010‒2017)

Кількість найманих працівників на одному підприємстві за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010‒2017)

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2012-2017)

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2017)

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності (2010−2017)

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017)

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2010-2017)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2012-2017)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2017)

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності (2012-2017)

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2017)

Методологічні пояснення

Фінанси

Фінансові результати підприємств до оподаткування

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (2010-2017)

Фінансові результати підприємств до оподаткування підприємств з розподілом за їх розмірами

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні та малі підприємства

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі та середні підприємства

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні та малі підприємства

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі та середні підприємства

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017)

Чистий прибуток (збиток) підприємств

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності (2010-2017)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017)

Формування чистого прибутку (збиток) підприємств

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств  за видами промислової діяльності

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017)

Показники балансу підприємств

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

Необоротні активи підприємств за видами економічної діяльності

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності

Власний капітал підприємств за видами економічної діяльності

Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами економічної діяльності

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2017)

Методологічні пояснення

Довідка

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації: 26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше