Публікації              Експрес-випуски

Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля товарами

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами20.01.2020

Товарна структура зовнішньої торгівлі України20.01.2020

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами20.01.2020

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами20.01.2020

Щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу (за уточненими річними даними)

Щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі (за уточненими річними даними)

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу20.01.2020

Експорт-імпорт регіонів України у торгівлі товарами з країнами СНД та ЄС

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС (за уточненими річними даними)

Експорт–імпорт товарів за країнами світу

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2018)

Зовнішня торгівля товарами за країнами–партнерами

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС

Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС

Сезонно скориговані обсяги зовнішньої торгівлі товарами

Сезонно скориговані щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами

Сезонно скориговані щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі

Cезонно скориговані щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу

Експорт-імпорт товарів за кількістю найманих працівників

Експорт товарів суб'єктами господарювання за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності

Імпорт товарів суб'єктами господарювання за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності

Експорт товарів суб'єктами господарювання за кількістю найманих працівників у розрізі регіонів

Імпорт товарів суб'єктами господарювання за кількістю найманих працівників у розрізі регіонів

Зовнішня торгівля послугами

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі послугами

Зовнішня торгівля послугами за 2010-2013 роки та І квартал 2014 року (без АРК)

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг)

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами з країнами ЄС

Структура зовнішньої торгівлі послугами (за видами) з країнами ЄС

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами ЄС у 2018 році

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами (за видами) з країнами ЄС у 2018 році

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2008-2018)

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами (2008-2018)

Динаміка географічної структура зовнішньої торгівлі послугами (1996-2018)

Річні обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з країнами світу (за видами послуг)

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці України/з України (за періоди з початку року, щоквартально)

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) (за періоди з початку року, щоквартально)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (2010-2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (2010-2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (за періоди з початку року, щоквартально)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України за видами економічної діяльності (за періоди з початку року, щоквартально)

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах (за періоди з початку року, щоквартально)

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах (2015-2018 роки)

Прямі інвестиції (боргові інструменти) (2010-2018)

Прямі інвестиції (боргові інструменти) в економіці України/з України: за країнами світу, видами економічної діяльності, по регіонах (за періоди з початку року, щоквартально)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності, видами економічної діяльності у розрізі країн світу (за періоди з початку року, щоквартально)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (1994-2013)

Методологічні пояснення

Довідка

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
20.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше