Публікації

Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість працівників03.06.2019

щомісячні дані

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

щоквартальні дані03.06.2019

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал03.06.2019

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал03.06.2019

Рух кадрів03.06.2019

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал03.06.2019

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал03.06.2019

Використання робочого часу та неповна зайнятість03.06.2019

щомісячні дані

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

щоквартальні дані03.06.2019

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал03.06.2019

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал03.06.2019

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал03.06.2019

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал03.06.2019

Фонд оплати праці03.06.2019

щомісячні дані

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності

дані за період з початку року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року

щоквартальні дані03.06.2019

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал03.06.2019

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал03.06.2019

Заробітна плата03.06.2019

щомісячні дані

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості  за місяць

дані за період з початку року

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року

щоквартальні дані03.06.2019

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал03.06.2019

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал03.06.2019

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал03.06.2019

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал03.06.2019

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал03.06.2019

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал03.06.2019

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за квартал

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

річні дані

Динаміка середньомісячної заробітної плати в галузях економіки (у цілому) у 1940-1994 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами промислової діяльності у 1995-2012 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2018 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2018 роках

Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати у 1995-2013 роках

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2010-2018 роках

Заборгованість із виплати заробітної плати

щомісячні дані

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

річні дані

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Соціально-трудові відносини на виробництві

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у промисловості

Колективні трудові спори

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності

Методологічні пояснення

Довідка

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
03.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше