Публікації

Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість працівників

щомісячні дані

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

щоквартальні дані

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

Рух кадрів

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

Використання робочого часу та неповна зайнятість

щомісячні дані

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

щоквартальні дані

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

Фонд оплати праці

щомісячні дані

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності

дані за період з початку року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року

щоквартальні дані

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

Заробітна плата

щомісячні дані

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості  за місяць

дані за період з початку року

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року

щоквартальні дані

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за квартал

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали грудень та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал

річні дані

Динаміка середньомісячної заробітної плати в галузях економіки (у цілому) у 1940-1994 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами промислової діяльності у 1995-2012 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2017 роках

Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати у 1995-2013 роках

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2010-2017 роках

Заборгованість із виплати заробітної плати02.01.2019

щомісячні дані

Стан виплати заробітної плати

річні дані02.01.2019

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2018 роках02.01.2019

Соціально-трудові відносини на виробництві

Колективні трудові спори

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності

Методологічні пояснення

Довідка

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
02.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше