Файли мікроданих

Формат відкритих даних

Публікації

Календар оприлюднення статистичної інформації 2020

 

Статистична інформація

 

Демографічна та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці02.12.2020

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Суспільна діяльність

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство02.12.2020

Енергетика30.11.2020

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність30.11.2020

Ціни

Наука, технології та інновації

Навколишнє природне середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика02.12.2020

Цілі сталого розвитку

Жінки та чоловіки

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
02.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше