Файли мікроданих

Формат відкритих даних

Публікації

Календар оприлюднення статистичної інформації 2020

 

Статистична інформація

 

Демографічна та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева статистична інформація

Населення та міграція03.07.2020

Ринок праці01.07.2020

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя01.07.2020

Соціальний захист

Населені пункти та житло30.06.2020

Правосуддя та злочинність

Культура

Суспільна діяльність

Макроекономічна статистика

Національні рахунки03.07.2020

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство03.07.2020

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни

Наука, технології та інновації

Навколишнє природне середовище

Інформаційне суспільство30.06.2020

Комплексна статистика

Регіональна статистика01.07.2020

Цілі сталого розвитку

Жінки та чоловіки

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
03.07.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше