Файли мікроданих

Формат відкритих даних

Публікації

Календар оприлюднення статистичної інформації 2022 

 

Календар оприлюднення статистичної інформації 2021

     

 

 

Статистична інформація

 

Демографічна та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Суспільна діяльність

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство14.01.2022

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць14.01.2022

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни17.01.2022

Наука, технології та інновації

Навколишнє природне середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика14.01.2022

Цілі сталого розвитку

Жінки та чоловіки

© Держстат України, 1998-2022
Дата останньої модифікації:
17.01.2022

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше