Файли мікроданих

Формат відкритих даних

Публікації

Календар оприлюднення статистичної інформації 2021

       

 

Статистична інформація

 

Демографічна та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці09.06.2021

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло10.06.2021

Правосуддя та злочинність

Культура

Суспільна діяльність

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Діяльність підприємств

Послуги07.06.2021

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції09.06.2021

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)10.06.2021

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни11.06.2021

Наука, технології та інновації

Навколишнє природне середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика09.06.2021

Цілі сталого розвитку

Жінки та чоловіки

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
11.06.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше