Методологічні пояснення

 

Індекс промислової продукції розраховується відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224 (у редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 №91). Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників (більше тисячі позицій) та структурі  валової доданої вартості за базисний рік.

З 2013 року розрахунок індексу здійснюється за видами діяльності в секціях "B", "C", "D" (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010). За базисний прийнято 2010 рік. Індекси за 2007-2012 роки по Україні перераховано за видами діяльності за КВЕД-2010, виходячи з базисного 2010 року, та з урахуванням змін у методології.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом). Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за функціональним підходом (по однорідних продуктах).

Річні дані щодо обсягів реалізованої продукції за результатами структурного обстеження підприємств сформовано за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ), короткотермінові (на підставі спостереження щодо економічних показників короткотермінової статистики промисловості) – за вирахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо).

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості розраховується за методологією, яка узгоджена з європейськими стандартами у цій сфері на підставі Методологічних положень, затверджених наказом Держкомстату від 27.07.2007 № 277 (у редакції наказу Держстату України від 12.03.2013 № 86). Розрахунок індексу базується на даних про динаміку обсягів реалізованої продукції добувної та переробної промисловості та структурі реалізації за базисний рік.

З 2013 року розрахунок індексу здійснюється за видами діяльності в секціях "B" і "C" відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010). За базисний прийнято 2010 рік. Індекси за 2011-2012 роки перераховано за видами діяльності за КВЕД-2010, виходячи з базисного 2010 року, та з урахуванням змін у методології.

Обсяг нових замовлень на виробництво промислової продукції включає в себе вартість усіх прийнятих за звітний місяць замовлень на виробництво промислової продукції.

Виробництво промислової продукції у натуральному вираженні показане по валовому випуску, уключаючи продукцію, призначену для подальшої переробки в межах одного підприємства, та продукцію, вироблену для власних потреб підприємства. Інформація щодо виробництва промислової продукції за видами надана за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка гармонізована з Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (ЄС) (СРА) та базується на Переліку промислової продукції для ЄС (PRODCOM).

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
20.02.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше