Методологічні пояснення

 

Деревостан сукупність деревних порід у тому чи іншому лісовому насадженні.

Ділова деревина усі сортименти ліквідної деревини, за винятком паливної деревини.

Дрова – необроблена деревина, що використовується для опалення.

Заготівля другорядної лісової продукції заготівля в порядку спеціального використання лісових ресурсів.

Знелісення перетворення лісів у безлісні ділянки зі зміною цільового призначення, повне знищення лісової рослинності та переведення земель в іншу категорію.

Кількість незаконних рубок деревостанів кількість випадків незаконних рубок дерев і чагарників, які оформлені документально й матеріали щодо них передані до органів внутрішніх справ і прокуратури.

Користувачі мисливських угідь спеціалізовані  мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для  ведення  мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь.

Ліквідна деревина загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською метою.

Лісорозведення безпосередній результат діяльності людини із перетворення ділянок, які не були зайняті лісом, у лісові.

Мисливство – вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування  мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в  напіввільних умовах у межах мисливських угідь.

Мисливське господарство (як галузь) сфера суспільного виробництва, основними  завданнями якого є охорона, регулювання чисельності  диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського собаківництва.

Мисливські угіддя – ділянки суші і водного простору (ліси, поля, луки, болота, озера тощо), на яких перебувають мисливські тварини і які можуть бути використані для ведення мисливського господарства.

Паливна деревина – ліквідна деревина, що використовується як паливо у процесі приготування їжі, опалення чи виробництва енергії. Цей термін також включає деревину, що використовується для виробництва деревного вугілля, деревних пелет та інших агломератів, деревну тріску, яка безпосередньо отримана у лісі з ліквідної деревини та підлягає використанню як паливо.

Площа лісових земель, пройдена пожежами – площа, на якій сталися пожежі в лісовому фонді, незалежно від виду пожеж, категорії, розміру площі пожеж і причин їхнього виникнення.

Площа проведення лісокультурних робіт – площа, на якій проводяться роботи щодо відтворення лісів у лісовому фонді.

Посадка лісу – роботи з посадки сіянців, саджанців, живців та іншого посадкового матеріалу на лісокультурних площах.

Посів лісу – посів насіння лісових порід на землях лісового фонду.

Природне поновлення лісу – сукупність заходів, що сприяють появі, збереженню підросту молодняку найбільш цінних деревних порід (часткове розрихлювання ґрунту на зрубах, для забезпечення лісовідновлення в результаті нальоту насіння, збереження при рубках лісу підросту господарсько-цінних деревних порід тощо).

Регулювання  чисельності  диких  тварин вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю   людей,   свійських   тварин,   завдає  значних  збитків сільському,  лісовому  чи   мисливському   господарству,   порушує природний  баланс  видів,  загрожує  існуванню  інших  видів диких тварин.

Рубки головного користування – це рубки стиглих деревостанів з метою заготівлі деревини.

Рубки догляду за лісом – періодичні рубки дерев, подальше зберігання яких у складі деревостанів недоцільне.

Упорядкування мисливських угідь науково обґрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів  щодо  охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження  та поліпшення стану угідь.