Методологічні пояснення

 

Більш детальну інформацію щодо визначення термінів статистичних показників зі статистики рибного господарства розміщено на веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори"/"Статистична методологія"/"Економічна діяльність"/"Сільське, лісове та рибне господарство".

 

 

Лісове господарство

 

Вартість реалізованої лісової продукції визначають за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції лісового господарства, що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах, (уключаючи продукцію за бартерним контрактом), без урахування податку на додану вартість.

Вкриті лісовою рослинністю землі – лісові землі, на яких зростають зімкнуті деревостани.

Деревостани – сукупність деревних порід у тому чи іншому лісовому насадженні.

Ділова деревина – усі сортименти круглого лісу (лісоматеріалів круглих), за винятком паливної деревини.

Дрова – необроблена деревина, що використовується для опалення.

Заготівля деревини – вирубування стиглих лісових насаджень на спеціально виділеній ділянці лісу з метою отримання деревини, вирубування окремих насаджень із метою вирощування та охорони лісу, отримання деревини під час очищення лісу від захаращеності.

Знелісення – перетворення лісів у безлісні ділянки, зі зміною цільового призначення, повне знищення лісової рослинності та переведення земель в іншу категорію.

Кількість виробленої лісової продукції – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською метою.

Круглий ліс (ліквідна деревина) – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською метою.

Лісові землі – землі, вкриті лісовою рослинністю та не вкриті нею, але призначені для лісовідновлення (вирубки, згарища, галявини, пустирі).

Лісокультурні роботи – роботи з переведення площ лісових культур та природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі.

Лісорозведення – безпосередній результат діяльності людини із перетворення ділянок, які не були зайняті лісом, у лісові.

Паливна деревина круглий ліс, що використовується як паливо у процесі приготування їжі, опалення чи виробництва енергії. Цей термін також включає деревину, що використовується для виробництва деревного вугілля, деревних пелет та інших агломератів, деревну тріску, яка безпосередньо отримана у лісі з круглого лісу та підлягає використанню як паливо.

Посадка лісу – роботи з посадки сіянців, саджанців, живців та іншого посадкового матеріалу на лісокультурних площах.

Посів лісу – посів насіння лісових порід на землях лісового фонду.

Природне поновлення лісу – сукупність заходів, що сприяють появі, збереженню підросту молодняку найбільш цінних деревних порід (часткове розрихлювання ґрунту на зрубах, для забезпечення лісовідновлення в результаті нальоту насіння, збереження при рубках лісу підросту господарсько-цінних деревних порід тощо);

Рубки головного користування – це рубки стиглих лісових насаджень з метою заготівлі деревини.

Рубки формування й оздоровлення лісів – періодичні зруби в насадженнях частини дерев, чагарників, які проводять з початку створення насаджень до головної рубки з метою формування необхідного складу, форми насаджень і підвищення приросту.

 

 

Мисливство

 

Мисливство вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь.

Мисливське господарство як галузь сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання,
розвиток мисливського собаківництва.

Державний мисливський фонд мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі, а також утримуються в напіввільних умовах або в неволі в межах угідь державних мисливських господарств.

Мисливські угіддя  – ділянки суші та водного простору (ліси, поля, луки, болота, озера тощо), на яких перебувають мисливські тварини і які можуть бути використані для ведення мисливського господарства.

Користувачі мисливських угідь спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням у їх користування мисливських угідь.

 Упорядкування мисливських угідь науково обґрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь.

Мисливські тварини дикі звірі та птахи, що можуть бути об'єктами полювання.

Біотехнічні заходи комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин.

Регулювання чисельності диких тварин вилучення (відстріл і відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків
сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин.

Утримання мисливських тварин у напіввільних умовах утримання набутих в установленому порядку мисливських тварин у штучно створених умовах, у яких вони живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно переміщуватися за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя.

Утримання мисливських тварин у неволі утримання мисливських тварин у відповідних спорудах, де вони не мають можливості живитися природними кормами та самостійно виходити за межі таких споруд.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
06.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше