Методологічні пояснення

 

Вага після доробки сільськогосподарських культур – початково-оприбуткована вага сільськогосподарських культур за виключенням невикористаних відходів (втрат післязбиральної обробки: очистка від часток бур’янів та соломи, лушпайок та інших домішок)  та втрат при сушінні (доведення зерна до базисних кондицій).

Валова продукція рослинництва - вартість сирих продуктів, одержаних від урожаю поточного року, вартість вирощування молодих багаторічних насаджень, зміна вартості незавершеного виробництва в рослинництві у звітному  році.

Валова продукція сільського господарства - вартісне вираження продукції рослинництва та тваринництва, виробленої впродовж певного періоду часу. Включає в себе поряд з товарною продукцією, призначеною для реалізації, продукти сільськогосподарського походження, спожиті у процесі виробництва, а саме насіння і корми, а також роботи, пов'язані з вирощуванням урожаю майбутнього року. До складу продукції сільського господарства не включається вирощування лісових насаджень, продукція рибальства, рибництва, промислова продукція (навіть якщо вона виготовлена сільськогосподарськими підприємствами, наприклад, масло тваринне, олія, сири, консерви тощо) та продукція забою худоби (м’ясо, шкури).

Валова продукція тваринництва - вартість вирощування худоби та птиці, вартість сирих продуктів, одержаних у результаті вирощування  і господарського використання сільськогосподарських тварин (молока, вовни, яєць, меду і т.д.).

Виробництво (валовий збір) плодоягідних культур, винограду – загальний розмір продукції, яка зібрана з багаторічних насаджень, незалежно від їх віку, у натуральному вираженні.

Виробництво (валовий збір) сільськогосподарських культур – загальний розмір продукції однорічних і дворічних культур, зібраної з основних, повторних і міжрядних посівів, у натуральному вираженні.

Виробництво (валовий надій) молока великої рогатої худоби – обсяг фактично надоєного молока від корів (молочних і м’ясних порід, ялових, на відгодівлі та нагулі, розтелених телиць), буйволиць, ячих, уключаючи надоєне молоко, яке було використане на випоювання молодняку (телят, поросят, інших), крім молока, висмоктаного телятами при їх підсосному утриманні. Із загального обсягу виробництва молока великої рогатої худоби виокремлено виробництво (валовий надій) молока від корів молочних порід (молочного стада), на підставі якого розраховують середній надій молока від однієї корови.

Виробництво (валовий надій) молока всіх видів – загальний обсяг фактично надоєного молока від корів, буйволиць, овець, кіз і кобил, інших маток сільськогосподарських тварин.

Виробництво (валовий настриг) вовни всіх видів – загальний обсяг фактично настриженої з живих овець і кіз вовни, включаючи вовну, яка була використана на внутрішньогосподарські потреби господарства.

Виробництво (валовий настриг) вовни овечої – обсяг фактично настриженої з живих овець вовни, включаючи вовну, яка була використана на внутрішньогосподарські потреби господарства. У показник уключають також вовну-линьку і вовну повторної стрижки. Кисла вовна (із загиблих та забитих овець) і вовна, одержана із шубних овчин при промисловій переробці їх на шкіру, в обсягах виробництва не врахована.

Виробництво м’яса сільськогосподарських тварин – загальний обсяг забійної маси (м’ясо, жир-сирець, харчові субпродукти) сільськогосподарських тварин, яка отримана як при реалізації на забій (товарний забій), так і при забої тварин на м’ясо у своєму господарстві (внутрішньогосподарський забій).

Виробництво меду – загальний обсяг меду, який уключає вийнятий із вуликів мед і мед, який залишено у вуликах як кормовий запас для підгодівлі бджіл узимку.

Виробництво продукції сільського господарства на одну особу – середній показник, що характеризує ефективність сільськогосподарського виробництва, який визначено як співвідношення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції (рослинництва та тваринництва) до середньорічної чисельності наявного населення за звітний рік.

Виробництво яєць від птиці свійської всіх видів – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської птиці (курей, качок, гусок, індичок, цесарок, перепелів, фазанів, страусів та інших видів птиці свійської різного віку), уключаючи втрати яєць (бій, псування тощо), а також яйця, витрачені для виведення молодняку птиці (інкубація) квочками або в інкубаторі.

Виробництво яєць курячих – загальна кількість яєць, які отримані від курей різного віку (дорослих і молодняку), незалежно від породи птиці (яйценесучі, м’ясні та м’ясо-яєчні).

Виробництво яєць курячих від дорослих курей-несучок – загальна кількість яєць, які отримані тільки від дорослих курей-несучок, незалежно від породи птиці (яйценесучі, м’ясні та м’ясо-яєчні), без урахування яєць, які одержано від молодняку курей.

Вирощування сільськогосподарських тварин – сумарний обсяг живої маси одержаного приплоду, приросту маси молодняку та сільськогосподарських тварин дорослих на відгодівлі та нагулі за мінусом падежу молодняку та сільськогосподарських тварин на відгодівлі.

Витрати кормів – обсяг кормів у кормових одиницях (тобто з урахуванням середньої поживності кормів за видами), витрачених на годівлю сільськогосподарських тварин.

Витрати кормів на виробництво одного центнеру продукції тваринництва (приросту великої рогатої худоби та свиней, надою молока) – співвідношення кількості кормів, які витрачені на виробництво відповідного виду продукції, до обсягу виробленої продукції.

Витрати кормів на умовне поголів’я сільськогосподарських тварин – співвідношення загальної кількості витрачених кормів до середньорічного умовного поголів’я сільськогосподарських тварин.

Вихід приплоду молодняку сільськогосподарських тварин  на 100 маток – співвідношення кількості одержаного приплоду від маток до кількості цих тварин на початок звітного року та помножене на 100.

Господарства всіх категорій – угруповання виробників продукції сільського господарства, до складу якого входять сільськогосподарські підприємства та господарства населення.

Господарства населення – домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність як з метою самозабезпечення продуктами харчування, так і з метою виробництва товарної сільськогосподарської продукції. Ця категорія включає домогосподарства у сільській місцевості, міських населених пунктах (включаючи колективні сади та городи), а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять свою діяльність у галузі сільського господарства без створення юридичної особи.

Економічні рахунки сільського господарства (ЕРСГ) є сателітними рахунками системи національних рахунків, враховують їх основні методологічні положення, та є джерелом надання додаткової інформації для національного рахівництва.

Загальна жива маса сільськогосподарських тварин – сумарний обсяг живої маси сільськогосподарських тварин, які є в наявності на звітну дату.

Загальна забійна маса сільськогосподарських тварин – обсяг забійної маси сільськогосподарських тварин, які є в наявності на звітну дату, розрахований як добуток загальної живої маси сільськогосподарських тварин і коефіцієнту виходу м’яса.

Індекс сільськогосподарського виробництва відображає відносний рівень змін загальних фізичних обсягів сільськогосподарської продукції, вироблених за певні періоди часу, які обрані для порівняння. За своїм складом цей індекс є індексом валової продукції сільського господарства, яка включає в себе поряд з товарною продукцією, призначеною для реалізації, продукти сільськогосподарського походження, спожиті у процесі виробництва, а саме насіння і корми, а також роботи, пов’язані з вирощуванням урожаю майбутнього року. Для його обчислення обрана формула Ласпейреса.

Індекс фізичного обсягу реалізації продукції сільського господарства (рослинництва, тваринництва) – це середньозважена величина, яка обчислюється за товарними групами за період наростаючим підсумком, що характеризує зміну фізичних обсягів реалізації продукції у звітному році порівняно з базисним періодом (роком) за цінами попереднього (базисного) року. Для його обчислення обрана формула агрегатного індексу фізичного обсягу Ласпейреса.

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства (рослинництва, тваринництва) – це середньозважена величина, яка враховує зміни середніх цін на основні види продукції за період, рік, або ряд років. Основою для порівняння зміни середніх цін реалізації продукції сільського господарства є індекси цін реалізації окремих видів продукції звітного місяця поточного року до середньорічних цін реалізації відповідних видів продукції базисного року. Для його обчислення обрана формула Ласпейреса.

Картопля та культури овоче-баштанні – картопля рання і пізня; овочі всіх видів (відкритого та закритого ґрунту), продовольчі баштанні (кавуни, дині), призначені як для продовольчих цілей, так і для промислової переробки.

Категорія господарств – група виробників продукції сільського господарства, об’єднаних за певними ознаками (правовим статусом, формою господарювання тощо).

Кількість (чисельність) сільськогосподарських тварин (худоби та птиці) – число сільськогосподарських тварин відповідного виду (загальне або за статевовіковими групами) станом на звітну дату.

Кількість приплоду молодняку, одержаного від сільськогосподарських тварин, – загальне число телят, поросят, ягнят, козенят, лошат, курчат, каченят, гусят та індичат, іншого молодняку, що народились живими, враховуючи приплід, який пізніше був проданий, забитий або загинув навіть у день народження.

Кількість сільськогосподарських тварин, які здохли та загинули, – число сільськогосподарських тварин, які були втрачені через їхню загибель від хвороби, старості, стихійного лиха, пожежі, нападу хижаків, нещасних випадків, а також через вимушений забій (за умови невикористання м’яса в їжу).

Культури зернові та зернобобові – сільськогосподарські культури, основною продукцією яких є зерно. За видом одержуваної продукції та її призначенням виділяють підгрупу продовольчих культур, у складі якої розрізняють хлібні (пшениця, жито) і круп’яні (гречка, просо, рис), і підгрупу фуражних, до якої включають ячмінь, овес, кукурудзу на зерно, а також зернобобові культури. Розміри посівів таких культур, як пшениця, жито і ячмінь, залежно від біологічних особливостей, зумовлених часом сівби, обліковують як посіви озимих культур, що висівають восени та збирають у наступному році, і посіви ярих культур, що висівають навесні та збирають у тому самому році.

Культури кормові – сільськогосподарські культури, продукція яких використовується на годівлю сільськогосподарським тваринам, у складі яких обліковують такі підгрупи: кормові коренеплоди (кормовий буряк, бруква, турнепс тощо); силосні культури (окрім кукурудзи) – соняшник, боби тощо; кормові баштанні культури (гарбуз); однорічні трави (вика, сорго тощо); багаторічні трави (конюшина, люцерна, тимофіївка тощо).

Культури сільськогосподарські – зернові, технічні (олійні, ефіроолійні, прядивні, лікарські тощо), картопля, овочеві, кормові, квіткові, плодові, ягідні рослини, виноград, які використовують у сільськогосподарському виробництві.

Культури технічні – сільськогосподарські культури, продукція яких здебільшого призначена для промислової переробки. Серед них за видом продукції, яку одержують, та характером її використання виділяють такі підгрупи: прядивні (бавовник, льон-довгунець, коноплі південні); прянощі та спеціальні технічні культури (цукровий буряк фабричний, тютюн, махорка, хміль тощо); олійні (соняшник, льон-кудряш, соя, гірчиця, рапс тощо); ефіроолійні (кмин, м’ята, коріандр тощо); лікарські (беладона тощо) та інші рослини, які використовують переважно у парфумерії, фармацевтиці або в якості інсектицидів, фунгіцидів тощо; енергетичні рослини.

Насадження багаторічні – штучно створені насадження деревних, чагарникових, трав’янистих рослин для одержання сільськогосподарської продукції протягом тривалого часу. Залежно від господарського призначення в їхньому складі виокремлюють сади, виноградники, ягідники; залежно від віку – всі насадження та насадження, які досягли плодоносного віку.

Оборот поголів’я сільськогосподарських тварин – система показників, які характеризують зміну кількості сільськогосподарських тварин унаслідок одержання молодняку, забою тварин на м’ясо, падежу, купівлі та продажу, інших надходжень та вибуття тощо.

Обсяг внесених добрив – кількість органічних, неорганічних та інших речовин, які вносяться в ґрунт для поліпшення умов живлення і підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Обсяг внесення мінеральних добрив за видами (азотні, фосфорні, калійні) наведено у перерахунку на 100% поживних речовин, обсяг внесених органічних добрив (гній, різні компости, органо-мінеральні суміші, пташиний послід та ін.) – у натуральному вираженні.

Основні види сільськогосподарських тварин – велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні та птиця свійська всіх видів (кури, качки, гуси, індички, цесарки, перепели, фазани, страуси й інші види птиці свійської). До сільськогосподарських тварин належать також кролі, хутрові звірі кліткового утримання, бджоли.

Пасовища – сільськогосподарські угіддя, які систематично використовують для випасання худоби.

Площа багаторічних насаджень – площа відокремлених садів, ягідників, виноградників та інших багаторічних насаджень, а також площа під деревами і кущами, які ростуть окремо, незалежно від віку насаджень.

Площа багаторічних насаджень у плодоносному віці – площа садів, ягідників, виноградників та інших багаторічних насаджень, які досягли плодоносного віку.

Площа, з якої зібрано врожай (зібрана площа) сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень – площа сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, на якій фактично проведені роботи зі збирання врожаю.

Посівна площа (площа посівів) сільськогосподарських культур – частина ріллі або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими, які посіяні восени минулого року та збереглися до закінчення весняної сівби, та ярими культурами під урожай поточного року.

Постійні  ціни – середньозважені ціни року, прийнятого за основу для порівняння.

Початково-оприбуткована вага сільськогосподарських культур – вага сільськогосподарських культур після їхнього збирання.

Приріст живої маси сільськогосподарських тварин на відгодівлі, нагулі та дорощуванні – зміна обсягу загальної живої маси сільськогосподарських тварин, які знаходились на відгодівлі, нагулі та дорощуванні.

Продуктивність праці у сільському господарстві – це відношення валової продукції сільського господарства (рослинництва, тваринництва) у постійних цінах до середньооблікової чисельності працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві.

Реалізація сільськогосподарських тварин на забій – сумарний обсяг живої маси сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій (товарний забій) та/або забиті на м’ясо у своєму господарстві (внутрішньогосподарський забій), незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на підприємстві чи на бойні,  та приросту живої маси сільськогосподарських тварин на відгодівлі, нагулі та дорощуванні, який одержаний відгодівельними підприємствами та скотобазами переробних підприємств від купленої худоби.

Рілля – земельні ділянки, які систематично обробляють та використовують під посіви сільськогосподарських культур, уключаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари, площі парників та теплиць. До площі ріллі не належать сіножаті та пасовища, які розорано з метою їх докорінного поліпшення та які використовують постійно під трав’яними кормовими культурами для сінокосіння та випасу худоби, а також міжряддя садів, які використовують під посіви.

Середній вихід продукції тваринництва на 1 голову сільськогосподарської тварини – співвідношення обсягу виробництва певного виду продукції тваринництва до відповідної кількості сільськогосподарських тварин на початок року (на звітну дату).

Середній вихід яєць на 1 голову дорослої курки-несучки – співвідношення обсягу виробництва яєць від дорослих курей-несучок (без урахування яєць, які одержані від молодняку курей) до їхньої кількості.

Середній вихід яєць на 1 голову курки-несучки – співвідношення обсягу виробництва яєць від курей-несучок (дорослих і молодняку) до їхньої кількості.

Середній надій молока від однієї матки – співвідношення обсягу виробництва молока певного виду до відповідної кількості маток.

Середня жива маса 1 голови сільськогосподарської тварини – вага живої сільськогосподарської тварини.

Середня забійна маса 1 голови сільськогосподарської тварини – вага туші забитої сільськогосподарської тварини (без голови, шкури, хвоста, внутрішніх органів та їхнього вмісту).

Середня ціна реалізації продукції сільського господарства – це середня вартість одиниці (тонни, тисячі штук) реалізованої продукції з урахуванням її якості, але без урахування податку на додану вартість, дотацій, накладних, транспортних та експедиційних витрат, яка розраховується шляхом ділення вартості реалізованої за відповідний період продукції на її кількість.

Середньодобові прирости живої маси сільськогосподарських тварин на вирощуванні, відгодівлі та нагулі – співвідношення загального обсягу одержаного приросту живої маси сільськогосподарських тварин від вирощування, відгодівлі та нагулу до числа кормоднів, протягом яких ці тварини знаходились на відгодівлі та нагулі.

Сільськогосподарське підприємство –  суб’єкт господарювання, який має пра­во юри­ди­ч­ної осо­би, або відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює систематичну виробничу діяльність у галузі сільського господарства. До складу сільськогосподарських підприємств включають також фермерські господарства.

Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва – сільськогосподарське підприємство, яке незалежно від підпорядкування, організаційної форми суб’єкта економіки, здійснює діяльність із вирощування сільськогосподарських культур і відповідає нижченаведеним критеріям: основний вид діяльності за КВЕД-2010 відноситься до кодів 01.1 – 01.6      секції А – незалежно від розміру наявної у власності та/або користуванні площі сільськогосподарських угідь; основний вид діяльності за КВЕД-2010 не відноситься до кодів 01.1 – 01.6 секції А – за умови наявності у володінні та/або користуванні не менше 1 гектара сільськогосподарських угідь або не менше 0,5 гектара посівних площ під овочами, баштанними культурами, ягідниками у відкритому ґрунті або не менше 0,1 гектара площ закритого ґрунту.   Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва, залежно від наявної у власності та/або користуванні площі сільськогосподарських угідь, може бути визначено як велике та середнє сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва (має у власності та/або користуванні 100 гектарів сільськогосподарських угідь і більше) або мале сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва (площа сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні менше 100 гектарів).

Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом тваринницької продукції – сільськогосподарське підприємство, яке незалежно від підпорядкування, організаційної форми суб’єкта економіки здійснює діяльність із вирощування та утримання сільськогосподарських тварин і відповідає нижченаведеним критеріям: основний вид діяльності за КВЕД відноситься до кодів 01.1 – 01.6 секції А – незалежно від кількості наявних сільськогосподарських тварин будь-якого виду; основний вид діяльності за КВЕД не відноситься до кодів 01.1 – 01.6 секції А – за умови утримання від 5 голів великої рогатої худоби, або свиней, або овець та кіз, або від 3 голів коней, або від 200 голів птиці, або від 20 голів кролів, або від 20 голів хутрових звірів, або від 5 бджолосімей. Сільськогосподарське підприємство, яке утримує від 30 голів великої рогатої худоби та / або від 30 голів свиней, та / або від 30 голів овець та кіз, та / або від 10 голів коней, та / або від 2000 голів птиці всіх видів (незалежно від основного чи другорядного виду діяльності) визначають як велике та середнє сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом тваринницької продукції. Сільськогосподарське підприємство, кількість сільськогосподарських тварин в якому була менше вищевказаної (незалежно від виду економічної діяльності), вважають малим сільськогосподарським підприємством, яке займається виробництвом тваринницької продукції.

Сільськогосподарські угіддя – земельні ділянки, які систематично використовують для одержання сільськогосподарської продукції. До їхнього складу входять рілля (включаючи чисті пари), перелоги, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища.

Сіножаті – сільськогосподарські угіддя, які систематично використовують для сінокосіння.

Споживання основних продуктів харчування - фонд споживання відповідних видів продуктів у розрахунку на одну особу наявного середньорічного населення України.

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції – агрегована (середньозважена) величина з індексів цін виробників промислової продукції та продукції сільськогосподарського походження, що використовуються в сільському господарстві, індексів тарифів на послуги, які надаються сільськогосподарським товаровиробникам, та оплати праці в сільському господарстві. 

Удобрена площа (фізична) – фізична площа, на якій фактично вносились добрива під посіви сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Вона розрахована як різниця між загальною посівною площею сільськогосподарських культур і площею тих ділянок, на яких зовсім не вносились добрива під урожай звітного року.

Умовне поголів’я сільськогосподарських тварин – добуток кількості сільськогосподарських тварин у натурі (у фізичних головах) за статевовіковими групами на відповідні кормові (фуражні) коефіцієнти. За умовну голову прийнято вважати голову дорослої великої рогатої худоби. Коефіцієнти умовного поголів’я складають: для корів, бугаїв-плідників молочного стада, коней, робочих волів – 1,0; іншої великої рогатої худоби (без корів та бугаїв-плідників молочного стада, робочих волів) – 0,6; свиней – 0,3; овець та кіз – 0,1; птиця всіх видів – 0,02.

Унесення добрив на 1 га площі сільськогосподарської культури – середній показник, який характеризує внесення в ґрунт добрив на одиницю посівної площі. Він розрахований як співвідношення загального обсягу внесених добрив під відповідну культуру до посівної площі під цією сільськогосподарською культурою.

Урожайність сільськогосподарських культур (багаторічних насаджень) – середній розмір певної продукції рослинництва, отриманої з одиниці фактично зібраної площі цієї культури, який обчислено як співвідношення валового збору з основних, повторних і міжрядних посівів та фактично зібраної площі цієї культури (плодоягідних культур, хмелю – з 1 га площі у плодоносному віці).

Уточнена посівна площа сільськогосподарських культур – весняна площа посівів з урахуванням посівів пізніх культур під урожай поточного року (літні посадки), розмірів повністю загиблих посівів озимих культур, а також змін у господарському використанні посівів (перехід посівів з груп одного виробничого напрямку до інших, наприклад, на зерно, зелений корм, сіно тощо).

Фонд споживання - кількість продуктів виробництва  звітного року, імпортованих, а також виробництва попередніх років у вигляді спожитих запасів, використаних на особисте споживання у будь-якому вигляді.

Частка сільськогосподарських тварин, які здохли та загинули (відсоток падежу сільськогосподарських тварин)– відносний показник падежу тварин, який обчислюють як співвідношення кількості сільськогосподарських тварин, які здохли та загинули, до поголів’я сільськогосподарських тварин в обороті.

Частка удобреної площі сільськогосподарської культури – співвідношення площі, на якій були внесені добрива під відповідну культуру, до посівної площі під цією сільськогосподарською культурою.