Методологічні пояснення

 

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кабельне телебачення телекомунікаційна  послуга, що може надаватися як в аналоговому, так і цифровому форматах, забезпечує споживачу перегляд пакетів телевізійних програм за індивідуальною передплатою з використанням телекомунікаційної мережі.

Лист – поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України.

Міжміськими телефонними розмовами вважаються міжміські телефонні розмови від даної міжміської телефонної станції до комутаційних станцій чи вузлів телефонних мереж в інших зонах нумерації.

Міська телефонна мережа – це місцева телефонна мережа, призначена для забезпечення з'єднання абонентів міста.

Переказ грошових коштів (поштовий переказ) – послуга поштового зв'язку щодо виконання доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей.

Податок на додану вартість – непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового Кодексу України.

Посилка – поштове відправлення з предметами культурно-побутового та іншого призначення, не забороненими законодавством до пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України.

Поштовий зв'язок – приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій.

Рухомий (мобільний) зв'язок – електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції.

Сільська телефонна мережа – це місцева телефонна мережа, призначена для забезпечення з'єднання абонентів сільського адміністративного району.

Таксофон – кінцеве обладнання, встановлене у вільнодоступних для споживачів місцях, обладнане механізмом прийняття монет та/або таксофонних карток.

Таксофони місцеві – телефони-автомати загального користування в міській або сільській мережі телефонного зв'язку.

Таксофони універсальні – телефони-автомати загального користування в міській або сільській мережі, що включені в міжнародну мережу зв'язку та міжміську національну мережу зв'язку.

Телеграми – це документальні повідомлення, лист або інформація, які передаються засобами телеграфного зв'язку, що прийняті безпосередньо від відправників у структурних підрозділах оператора, з квартирних телефонів, з телефонів підприємств, установ, організацій (за договором) за виділеними телефонними номерами, через листонош з доставки поштової кореспонденції та телеграм, а також на мережі АТ/Телекс для подальшого передавання на мережу загального користування. До вихідних телеграм відносяться платні телеграми, службові (платні та безоплатні) телеграми та телеграми на переговори.

Телекомунікації (електрозв'язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Телефонна розмова – це ефективний обмін у реальному масштабі часу з використанням з'єднання, встановленого автоматично або через телефоніста між телефонними апаратами, з якого викликають і який викликається або іншим кінцевим обладнанням, підключеним до телефонної мережі загального користування.

Телефонні апарати – це кінцеве обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою доступу до телекомунікаційних послуг.