Архів

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу1

(у фактичних цінах)

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

млн.грн

Валовий внутрішній продукт

 

1079346

1299991

1404669

1465198

1586915

1988544

2385367

2983882

3560596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці найманих працівників

 

518184

610615

705837

730653

734943

777646

873829

1170747

1472321

Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

 

127525

181330

180815

184323

204191

315911

369344

467272

547631

на продукти

 

124874

177433

191600

181386

204196

299157

362139

464321

542406

інші, пов'язані з виробництвом

 

2651

3897

-10785

2937

-5

16754

7205

2951

5225

Валовий прибуток, змішаний дохід

 

433637

508046

518017

550222

647781

894987

1142194

1345863

1540644

 

 

відсотків до підсумку

Валовий внутрішній продукт

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці найманих працівників

 

48,0

47,0

50,2

49,9

46,3

39,1

36,6

39,2

41,3

Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

 

11,8

13,9

12,9

12,5

12,9

15,9

15,5

15,7

15,4

на продукти

 

11,6

13,6

13,6

12,4

12,9

15,0

15,2

15,6

15,3

інші, пов'язані з виробництвом

 

0,2

0,3

-0,7

0,1

0,0

0,9

0,3

0,1

0,1

Валовий прибуток, змішаний дохід

 

40,2

39,1

36,9

37,6

40,8

45,0

47,9

45,1

43,3

 

Код КВЕД-2010

млн.грн

Оплата праці найманих працівників

 

518184

610615

705837

730653

734943

777646

873829

1170747

1472321

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

17301

21988

25920

30055

31274

35131

40834

54657

74229

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

34171

40577

44232

48599

34726

34219

39644

50939

62668

Переробна промисловість

C

92794

112260

125284

114931

123632

132968

137331

186003

231364

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

21297

26928

25232

25276

29586

32641

36899

43444

52791

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

6562

7121

7416

7276

6710

8028

7944

9779

11355

Будівництво

F

17435

22298

23167

22118

20998

20060

22419

31614

41595

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

65116

81140

95098

100108

102761

101419

115838

153059

195824

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

44437

54666

63275

64945

62100

73271

81551

113473

150596

Тимчасове розміщування й організація харчування

4370

5137

6070

5995

5859

5858

6724

7805

9827

Інформація та телекомунікації

J

17079

19287

22120

23924

24075

26268

29621

37074

47536

Фінансова та страхова діяльність

K

27791

29932

33226

33576

32733

26996

30797

37211

47274

Операції з нерухомим майном

L

10333

14185

20243

21920

19238

15976

16129

19189

23300

Професійна, наукова та технічна діяльність

М 

17462

18080

26873

29908

30355

29001

32351

45942

58543

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

6589

7916

11206

11991

13601

14724

17863

22716

29044

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

45757

49748

53933

63162

72538

86329

111927

148689

192600

Освіта

P

48547

54171

65544

70562

69059

74753

78640

120015

142888

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

32970

35315

42542

40705

39267

43041

49065

63889

69475

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4985

6004

8935

9815

9912

10181

10622

14626

17708

Надання інших видів послуг

S,T

3188

3862

5521

5787

6519

6782

7630

10623

13704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки, пов'язані з виробництвом

 

18003

19249

24909

26296

26877

31608

18722

22492

25566

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

707

890

1306

1345

1639

3176

1988

2773

2974

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

1699

1318

1684

1408

1521

1264

592

654

690

Переробна промисловість

C

5362

5847

6698

6234

6258

6865

3738

4056

4217

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

954

1285

978

1514

1531

1398

603

548

498

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

148

152

147

165

137

136

70

71

74

Будівництво

F

606

664

1452

1577

1242

1659

595

748

906

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3347

2996

3350

4595

4431

3969

3114

3732

4074

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1501

1662

2625

2035

1843

2773

1850

2214

2507

Тимчасове розміщування й організація харчування

187

244

359

408

427

310

277

425

581

Інформація та телекомунікації

J

978

1390

1958

1908

2452

3822

1259

1813

2434

Фінансова та страхова діяльність

K

769

875

833

850

1397

1769

2029

2382

2436

Операції з нерухомим майном

L

380

385

557

646

694

742

652

625

935

Професійна, наукова та технічна діяльність

М 

490

528

464

1756

1336

1605

921

1099

1461

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

200

207

1507

784

770

790

358

472

604

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

58

54

63

65

91

118

74

65

69

Освіта

P

99

99

107

101

107

130

84

100

146

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

206

269

299

283

373

499

132

175

233

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

41

69

138

152

152

78

63

97

147

Надання інших видів послуг

S,T

271

315

384

470

476

505

323

443

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші субсидії, пов'язані з виробництвом

 

-15352

-15352

-35694

-23359

-26882

-14854

-11517

-19541

-20341

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

-1004

-1184

-1135

-630

-286

-1787

-1676

-6047

-3161

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

-7442

-8157

-18182

-14469

-9116

-1649

-2019

-2386

-2803

Переробна промисловість

C

-2743

-1768

-1445

-673

-214

-302

-304

-566

-2416

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-674

-659

-7043

-1986

-9048

-5047

-976

-1713

-1315

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-175

-266

-1342

-468

-1382

-1005

-425

-655

-1127

Будівництво

F

-76

-171

-225

-242

-44

-47

-66

-100

-37

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-716

-862

-966

-941

-775

-1484

-2134

-3329

-3575

Тимчасове розміщування й організація харчування

Інформація та телекомунікації

J

-1320

-1325

-59

-849

-755

-966

-1013

-243

-492

Фінансова та страхова діяльність

K

-2

-4

Операції з нерухомим майном

L

-2

-1670

-452

-2932

-17

-50

Професійна, наукова та технічна діяльність

М 

-4

-6

-3

-20

-68

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-102

-154

-1

-1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

Освіта

P

-7

-8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

-512

-9

-140

-185

-160

-163

-289

-165

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

-579

-782

-3617

-2509

-2145

-2406

-2720

-4193

-5132

Надання інших видів послуг

S,T

-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток, змішаний дохід

 

433637

508046

518017

550222

647781

894987

1142194

1345863

1540644

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

63381

84861

83694

97968

128518

203286

238555

252566

287131

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

35008

51134

53926

45721

51989

61307

93433

127963

153705

Переробна промисловість

C

47287

38336

43375

44563

64374

97161

150706

170374

178302

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8718

12440

24324

17562

22767

24393

37283

43691

59882

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1201

295

404

-400

1771

765

913

685

1092

Будівництво

F

17401

16784

14655

13449

14680

17256

24509

32169

38795

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

86531

109221

102315

107387

126510

168601

199123

253203

271946

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

37805

47713

33925

38444

37721

60418

75478

78851

77728

Тимчасове розміщування й організація харчування

4375

4875

3693

3747

3641

5778

8550

10497

14704

Інформація та телекомунікації

J

16274

19038

19360

23389

26952

43472

59401

71652

89350

Фінансова та страхова діяльність

K

32703

27408

27000

31806

36471

38747

32619

41776

48097

Операції з нерухомим майном

L

46988

54465

64372

73158

82144

106303

129220

151860

181900

Професійна, наукова та технічна діяльність

М 

9313

11867

14635

16048

15448

25183

35191

39516

53418

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

5145

6331

3422

4940

3690

6111

11364

12283

18923

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

4048

3662

5756

4998

6102

8638

11064

15044

20120

Освіта

P

4823

5115

6120

7323

6902

7895

10272

13098

15586

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

5891

6280

6393

7399

6795

8100

9824

12365

7587

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1627

1870

4271

5246

4420

4504

5589

6846

7652

Надання інших видів послуг

S,T

5118

6351

6377

7474

6886

7069

9100

11424

14726

¹Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та з 2014 року – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
28.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше