Архів

Зведені національні рахунки

 

 

Рахунок товарів і послуг

 

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

2018 1

2019 1

Ресурси

Випуск

(в основних цінах)

3150653

3189558

3354027

 

4189241

5058294

6255397

7493469

8370824

Імпорт товарів і послуг

806004

778143

826764

1097854

1341115

1662128

1919862

1957770

Податки на продукти

200912

188604

206336

302344

367786

473084

550472

565943

Субсидії на продукти

–3973

–2311

2140

3187

5647

8763

8066

10373

Усього

4153596

4153994

4384987

5586252

6761548

8381846

9955737

10884164

Використання

Проміжне споживання

1888496

1853194

1971308

2499854

3035066

3735836

4475279

4947994

Кінцеві споживчі витрати

1287542

1397512

1429959

1723629

2032328

2618126

3209292

3704903

індивідуальні

1194791

1304031

1316757

1568173

1840262

2359985

2884971

3356993

колективні

92751

93481

113202

155456

192066

258141

324321

347910

Валове нагромадження основного капіталу

283116

263661

224327

269422

368691

470327

628296

700617

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

2325

–13761

12077

47231

148581

124730

32721

109898

Придбання за виключенням вибуття цінностей

756

208

341

188

929

137

784

1500

Експорт товарів і послуг

691361

653180

771129

1045928

1175953

1432690

1609365

1639048

Усього

4153596

4153994

4384987

5586252

6761548

8381846

9955737

10884164

 

 

Рахунок виробництва

 

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

2018 1

2019 1

        Ресурси

Випуск

(в основних цінах)

3150653

3189558

3354027

 

4189241

5058294

6255397

7493469

8370824

Податки за виключенням субсидій на продукти

196939

186293

204196

299157

362139

464321

542406

555570

Усього

3347592

3375851

3558223

4488398

5420433

6719718

8035875

8926394

       Використання

Проміжне споживання

1888496

1853194

1971308

2499854

3035066

3735836

4475279

4947994

Валовий внутрішній продукт

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2983882

3560596

3978400

Усього

3347592

3375851

3558223

4488398

5420433

6719718

8035875

8926394

Споживання основного капіталу

–186295

–200903

196090

246934

313522

360156

431252

491876

Чистий внутрішній продукт

1272801

1321754

1390825

1741610

2071845

2623726

3129344

3486524

 

 

Рахунки розподілу та використання доходу

 

Рахунки первинного розподілу доходу

 

Рахунок утворення доходу

 

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

2018 1

2019 1

Ресурси

Валовий внутрішній продукт

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2983882

3560596

3978400

Усього

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2983882

3560596

3978400

        Використання

Оплата праці найманих працівників

736495

763187

734943

777646

873829

1170747

1472321

1732773

Податки на виробництво та імпорт

226743

215826

233213

333952

386508

495576

576038

596422

Субсидії на виробництво та імпорт

–40603

–25996

29022

–18041

–17164

–28304

28407

32688

Валовий прибуток, змішаний дохід

536461

569640

647781

894987

1142194

1345863

1540644

1681893

Усього

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2983882

3560596

3978400

Чистий прибуток, змішаний дохід

350166

368737

451691

648053

828672

985707

1109392

1190017

 

 

Рахунок розподілу первинного доходу

 

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

2018 1

2019 1

         Ресурси

Валовий прибуток, змішаний дохід

536461

569640

647781

894987

1142194

1345863

1540644

1681893

Оплата праці найманих працівників

788406

819196

796382

900114

1044883

1412780

1784864

2061390

Податки на виробництво та імпорт

226746

215829

233215

333956

386508

495576

576038

596422

на продукти

200912

188604

206336

302344

367786

473084

550472

565943

інші, пов’язані з виробництвом

25834

27225

26879

31612

18722

22492

25566

30479

Субсидії на виробництво та імпорт

–40603

–25996

29022

18041

17164

28304

28407

32688

на продукти

–3973

–2311

2140

3187

5647

8763

8066

10373

інші, пов’язані з виробництвом

–36630

–23685

26882

14854

11517

19541

20341

22315

Дохід від власності, одержаний від інших країн

12319

7891

3829

3393

4066

5129

10045

14295

Усього

1523329

1586560

1652185

2114409

2560487

3231044

3883184

4321312

     Використання

Дохід від власності, сплачений іншим країнам

80127

86141

83413

117553

137417

178808

231433

222675

Валовий національний дохід

1443202

1500419

1568772

1996856

2423070

3052236

3651751

4098637

Усього

1523329

1586560

1652185

2114409

2560487

3231044

3883184

4321312

Чистий національний дохід

1256907

1299516

1372682

1749922

2109548

2692080

3220499

3606761

 

 

Рахунок вторинного розподілу доходу

 

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

2018 1

2019 1

Ресурси

Валовий національний дохід

1443202

1500419

1568772

1996856

2423070

3052236

3651751

4098637

Поточні податки на доходи, майно тощо, одержані від інших країн

1650

1754

2493

2988

3507

4648

5701

5213

Інші поточні трансферти, одержані від інших країн

51242

63775

64027

107959

126015

134130

150622

230558

Усього

1496094

1565948

1635292

2107803

2552592

3191014

3808074

4334408

          Використання

Поточні податки на доходи, майно тощо, сплачені іншим країнам

360

464

518

4436

6852

12329

16007

17115

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі, сплачені іншим країнам

19

20

28

38

45

53

60

210

Інші поточні трансферти, сплачені іншим країнам

9554

15342

21200

26732

29922

30006

40911

56225

Валовий наявний дохід

1486161

1550122

1613546

2076597

2515773

3148626

3751096

4260858

Усього

1496094

1565948

1635292

2107803

2552592

3191014

3808074

4334408

Чистий наявний дохід

1299866

1349219

1417456

1829663

2202251

2788470

3319844

3768982

 

 

Рахунки використання доходу

 

Рахунок використання наявного доходу

 

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

2018 1

20191

            Ресурси

Валовий наявний дохід

1486161

1550122

1613546

2076597

2515773

3148626

3751096

4260858

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

9

–11

43

59

159

334

278

394

Усього

1486170

1550111

1613503

2076656

2515932

3148960

3751374

4261252

        Використання

Кінцеві споживчі витрати

1287542

1397512

1429959

1723629

2032328

2618126

3209292

3704903

індивідуальні

1194791

1304031

1316757

1568173

1840262

2359985

2884971

3356993

колективні

92751

93481

113202

155456

192066

258141

324321

347910

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

9

–11

43

59

159

334

278

394

Валове заощадження

198619

152610

183587

352968

483445

530500

541804

555955

Усього

1486170

1550111

1613503

2076656

2515932

3148960

3751374

4261252

Чисте заощадження

12324

–48293

12503

106034

169923

170344

110552

64079

 

Рахунки нагромадження

 

Рахунок капіталу

 

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

2018 1

20191

Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві

Чисте заощадження

12324

–48293

12503

106034

169923

170344

110552

64079

Капітальні трансферти, одержані від інших країн

71

192

4216

8629

230

107

274

283

Капітальні трансферти, сплачені іншим країнам

–26

25

Усього (зміни чистого багатства за рахунок заощадження та капітальних трансфертів)

12395

–48101

–8287

114663

170127

170451

110826

64337

Зміни в активах

Валове нагромадження основного капіталу

283116

263661

224327

269422

368691

470327

628296

700617

Споживання основного капіталу

–186295

–200903

196090

–246934

–313522

–360156

431252

491876

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

2325

–13761

12077

47231

148581

124730

32721

109898

Придбання за виключенням вибуття цінностей

756

208

341

188

929

137

784

1500

Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів

–248

671

477

–1134

–2144

222

744

685

Чисте кредитування (+), чисте запозичення (–)

–87259

–97977

24311

45890

–32408

–64809

118979

35321

Усього

12395

–48101

–8287

114663

170127

170451

110826

64337

 

 

 

 Фінансовий рахунок

 

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

2018 1

20191

Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві

Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (–)

–87259

–97977

24311

45890

–32408

–64809

118979

–35321

Статистична розбіжність

15849

39648

25568

9335

15571

–13275

48248

–30168

Чисте прийняття фінансових зобов’язань

124546

98803

–84276

106566

38828

145213

191351

288848

Готівкові гроші та депозити

–4908

272

33434

–82296

–42378

–37675

14352

–6590

Боргові цінні папери

33874

60763

32368

4761

3443

44000

58817

139392

Кредити

–12960

–46583

55645

152324

–27023

18816

50480

15654

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

66718

39413

8370

91615

92305

54063

53278

55448

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

–2

2

43

–40

317

–66

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

Інша кредиторська заборгованість

41824

44936

82446

–59798

12481

66009

43445

85010

Зміни в активах

Чисте придбання фінансових активів

21438

–38822

–134155

143121

–9151

93679

120620

283695

Монетарне золото та спеціальні права запозичення

3028

2422

842

458

70316

–18704

58324

260

Готівкові гроші та депозити

37851

–10702

63776

90441

–169300

–37850

149929

131255

Боргові цінні папери

–21070

–29031

78997

38147

78433

116031

28890

152502

Кредити

–913

–1527

184

948

–1851

–401

191

250

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

9820

3269

1032

–1021

–1580

262

28

16374

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

–254

397

1110

95

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

Інша дебіторська заборгованість

–7278

–3253

8612

14148

15085

33944

822

–17041

 

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
30.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше