Архів

Зведені національні рахунки

 

Рахунок товарів і послуг

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

Ресурси

Випуск

(в основних цінах)

3150653

3189558

3354027

 

4189241

5058294

6255397

Імпорт товарів і послуг

806004

778143

826764

1097854

1341115

1662128

Податки на продукти

200912

188604

206336

302344

367786

473084

Субсидії на продукти

–3973

–2311

–2140

–3187

–5647

–8763

Усього

4153596

4153994

4384987

5586252

6761548

8381846

Використання

Проміжне споживання

1888496

1853194

1971308

2499854

3035066

3735836

Кінцеві споживчі витрати

1287542

1397512

1429959

1723629

2032328

2618126

індивідуальні

1194791

1304031

1316757

1568173

1840262

2359985

колективні

92751

93481

113202

155456

192066

258141

Валове нагромадження основного капіталу

283116

263661

224327

269422

368691

470327

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

2325

–13761

–12077

47231

148581

124730

Придбання за виключенням вибуття цінностей

756

208

341

188

929

137

Експорт товарів і послуг

691361

653180

771129

1045928

1175953

1432690

Усього

4153596

4153994

4384987

5586252

6761548

8381846

 

 

Рахунок виробництва

  (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

Ресурси

Випуск

(в основних цінах)

3150653

3189558

3354027

4189241

5058294

6255397

Податки за виключенням субсидій на продукти

196939

186293

204196

299157

362139

464321

Усього

3347592

3375851

3558223

4488398

5420433

6719718

Використання

Проміжне споживання

1888496

1853194

1971308

2499854

3035066

3735836

Валовий внутрішній продукт

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2983882

Усього

3347592

3375851

3558223

4488398

5420433

6719718

Споживання основного капіталу

–186295

–200903

–196090

–246934

–313522

–360156

Чистий внутрішній продукт

1272801

1321754

1390825

1741610

2071845

2623726

 

 

Рахунки розподілу та використання доходу

 

Рахунки первинного розподілу доходу

 

Рахунок утворення доходу

 

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

Ресурси

Валовий внутрішній продукт

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2983882

Усього

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2983882

Використання

Оплата праці найманих працівників

736495

763187

734943

777646

873829

1170747

Податки на виробництво та імпорт

226743

215826

233213

333952

386508

495576

Субсидії на виробництво та імпорт

–40603

–25996

–29022

–18041

–17164

–28304

Валовий прибуток, змішаний дохід

536461

569640

647781

894987

1142194

1345863

Усього

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2983882

Чистий прибуток, змішаний дохід

350166

368737

451691

648053

828672

985707

 

 

Рахунок розподілу первинного доходу

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

Ресурси

Валовий прибуток, змішаний дохід

536461

569640

647781

894987

1142194

1345863

Оплата праці найманих працівників

788406

819196

796382

900114

1044883

1412780

Податки на виробництво та імпорт

226746

215829

233215

333956

386508

495576

на продукти

200912

188604

206336

302344

367786

473084

інші, пов’язані з виробництвом

25834

27225

26879

31612

18722

22492

Субсидії на виробництво та імпорт

–40603

–25996

–29022

–18041

–17164

–28304

на продукти

–3973

–2311

–2140

–3187

–5647

–8763

інші, пов’язані з виробництвом

–36630

–23685

–26882

–14854

–11517

–19541

Дохід від власності, одержаний від інших країн

12319

7891

3829

3393

4066

5129

Усього

1523329

1586560

1652185

2114409

2560487

3231044

Використання

Дохід від власності, сплачений іншим країнам

80127

86141

83413

117553

137417

178808

Валовий національний дохід

1443202

1500419

1568772

1996856

2423070

3052236

Усього

1523329

1586560

1652185

2114409

2560487

3231044

Чистий національний дохід

1256907

1299516

1372682

1749922

2109548

2692080

 


 

Рахунок вторинного розподілу доходу

 

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

Ресурси

Валовий національний дохід

1443202

1500419

1568772

1996856

2423070

3052236

Поточні податки на доходи, майно тощо, одержані від інших країн

1650

1754

2493

2988

3507

4648

Інші поточні трансферти, одержані від інших країн

51242

63775

64027

107959

126015

134130

Усього

1496094

1565948

1635292

2107803

2552592

3191014

Використання

Поточні податки на доходи, майно тощо, сплачені іншим країнам

360

464

518

4436

6852

12329

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі, сплачені іншим країнам

19

20

28

38

45

53

Інші поточні трансферти, сплачені іншим країнам

9554

15342

21200

26732

29922

30006

Валовий наявний дохід

1486161

1550122

1613546

2076597

2515773

3148626

Усього

1496094

1565948

1635292

2107803

2552592

3191014

Чистий наявний дохід

1299866

1349219

1417456

1829663

2202251

2788470

 

 

Рахунки використання доходу

 

Рахунок використання наявного доходу

 

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

Ресурси

Валовий наявний дохід

1486161

1550122

1613546

2076597

2515773

3148626

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

9

–11

–43

59

159

334

Усього

1486170

1550111

1613503

2076656

2515932

3148960

Використання

Кінцеві споживчі витрати

1287542

1397512

1429959

1723629

2032328

2618126

індивідуальні

1194791

1304031

1316757

1568173

1840262

2359985

колективні

92751

93481

113202

155456

192066

258141

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах

9

–11

–43

59

159

334

Валове заощадження

198619

152610

183587

352968

483445

530500

Усього

1486170

1550111

1613503

2076656

2515932

3148960

Чисте заощадження

12324

–48293

–12503

106034

169923

170344

 

 

Рахунки нагромадження

 

Рахунок капіталу

 

 (у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві

Чисте заощадження

12324

–48293

–12503

106034

169923

170344

Капітальні трансферти, одержані від інших країн

71

192

4216

8629

230

107

Капітальні трансферти, сплачені іншим країнам

–26

Усього (зміни чистого багатства за рахунок заощадження та капітальних трансфертів)

12395

–48101

–8287

114663

170127

170451

Зміни в активах

Валове нагромадження основного капіталу

283116

263661

224327

269422

368691

470327

Споживання основного капіталу

–186295

–200903

–196090

–246934

–313522

–360156

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

2325

–13761

–12077

47231

148581

124730

Придбання за виключенням вибуття цінностей

756

208

341

188

929

137

Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів

–248

671

–477

–1134

–2144

222

Чисте кредитування (+), чисте запозичення (–)

–87259

–97977

–24311

45890

–32408

–64809

Усього

12395

–48101

–8287

114663

170127

170451

 

 

 

 Фінансовий рахунок

 

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

2012

2013

20141

20151

2016 1

2017 1

Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві

Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (–)

–87259

–97977

–24311

45890

–32408

–64809

Статистична розбіжність

15849

39648

25568

9335

15571

–13275

Чисте прийняття фінансових зобов’язань

124546

98803

–84276

106566

38828

145213

Готівкові гроші та депозити

–4908

272

–33434

–82296

–42378

–37675

Боргові цінні папери

33874

60763

–32368

4761

3443

44000

Кредити

–12960

–46583

55645

152324

–27023

18816

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

66718

39413

8370

91615

92305

54063

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

–2

2

–43

–40

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

Інша кредиторська заборгованість

41824

44936

–82446

–59798

12481

66009

Зміни в активах

Чисте придбання фінансових активів

21438

–38822

–134155

143121

–9151

93679

Монетарне золото та спеціальні права запозичення

3028

2422

–842

458

70316

–18704

Готівкові гроші та депозити

37851

–10702

–63776

90441

–169300

–37850

Боргові цінні папери

–21070

–29031

–78997

38147

78433

116031

Кредити

–913

–1527

–184

948

–1851

–401

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

9820

3269

1032

–1021

–1580

262

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

–254

397

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

Інша дебіторська заборгованість

–7278

–3253

8612

14148

15085

33944

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
28.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше