Методологічні пояснення

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) – показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним. 

Розрахунки ІСЦ проводяться на основі даних про ціни, одержаних шляхом реєстрації цін (тарифів) на споживчому ринку, та даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання по країні в цілому на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат домогосподарств за результатами обстежень умов життя домогосподарств.

Реєстрація цін – метод збору інформації про ціни на товари (послуги), що включені до споживчого набору за вибірковою сукупністю підприємств торгівлі, сфери послуги, ринків і сезонних ярмарок з продажу продовольчих товарів.

Споживчий набір товарів (послуг)-представників – репрезентативно відібраний перелік товарів та послуг, що найчастіше споживаються населенням. Визначається централізовано і є єдиним для всіх регіонів країни.

Товар (послуга)-представник – сукупність продуктів, які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) – показник, який характеризує інфляцію, яка спричинена тиском з боку попиту, та, відповідно найбільш повно відображає ефекти від зміни реальних монетарних умов. Він показує стійку динаміку цін з мінімізацією короткострокових нерівномірних змін цін, викликаних шоками пропозиції, адміністративним регулюванням.

БІСЦ є субіндексом індексу споживчих цін, оскільки його побудова заснована на існуючих методологічних засадах щодо розрахунку ІСЦ.

Індекс цін виробників промислової продукції (ІЦВ) показник, який характеризує зміни цін у часі у сфері промислового виробництва, який дозволяє відслідковувати та визначати тенденції змін цін як за видами промислової діяльності, так і у виробництві конкретної продукції. Спостереження за змінами цін проводиться на промислову продукцію (без податку на додану вартість та акцизного збору) за вибірковим колом промислових підприємств. Дані щодо індексів цін виробників промислової продукції у 1991-2001рр. представлені за галузями промисловості відповідно до Загального класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ), починаючи з січня 2002 року - за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), гармонізованою з відповідними міжнародними класифікаціями.

Ціна виробника - сума, яку отримує виробник від покупця за одиницю реалізованої продукції без урахування податків (податку на додану вартість, акцизного податку тощо), і не включає транспортних витрат, які окремо нараховуються виробником. 

Індекс цін у будівництві (ІЦБ) – показник, який характеризує динаміку загального рівня цін на будівництво у часі. Він є показником зміни вартості фіксованого набору матеріальних ресурсів у поточному періоді порівняно з базисним. Спостереження за змінами цін проводиться з використанням даних інших державних статистичних спостережень та адміністративних даних. ІЦБ дозволяє визначити тенденції про зміни цін як у будівництві в цілому, так і за типами будівель і споруд.

Матеріальні ресурси – будівельні матеріали, вироби, конструкції та енергоносії, які використовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Індекс тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом – показник, який  характеризує зміни у часі рівня тарифів на вантажні перевезення при незмінній структурі перевезення вантажів за різними ознаками: виду вантажу і його маси, швидкості доставки, відстані перевезення вантажів, типу рухомого складу, рівню використання його вантажопідйомності та ін. Він є показником зміни вартості фіксованого набору перевезених вантажів у поточному періоді порівняно з базисним.

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами – показник, який характеризує динаміку загального рівня тарифів при незмінній структурі надання послуг із транспортування вантажів трубопроводами за певний період часу. Він є показником зміни вартості фіксованого набору послуг із транспортування вантажів у поточному періоді порівняно з базисним.

Послуга-представник – перевезення (транспортування) однієї тони найбільш масового вантажу.

Індекс тарифів на послуги пошти та зв’язку – показник, який характеризує зміни в часі рівня тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій при незмінній структурі надання послуг пошти та зв’язку за певний період часу. Він є показником зміни вартості фіксованого набору послуг пошти та зв’язку в поточному періоді порівняно з базисним.

Послуга-представник – це сукупність послуг, які є однорідними за своїми властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни тарифів.

Індекс цін на житло (ІЦЖ) − показник, який характеризує зміни у часі рівня цін на житлову нерухомість, що є об’єктом купівлі-продажу, під час здійснення операцій із реалізації житла юридичними або фізичними особами. ІЦЖ розраховується по країні у цілому, а також окремо на нове житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок).

Товар-представник призначена для продажу на первинному чи вторинному ринку житла квартира з різною кількістю кімнат у будинках певного виду (залежно від будівельних матеріалів, з яких переважно зведені зовнішні стіни будинків).

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
08.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше