Вартість основних засобів у 2000–2018 роках1

 

 

У фактичних цінах на кінець року, млн.грн

Ступінь зносу, у %

первісна (переоцінена) вартість

залишкова вартість

2000

828822

466448

43,7

2001

915477

503278

45,0

2002

964814

512235

47,2

2003

1026163

538837

48,0

2004

1141069

587453

49,3

2005

1276201

661565

49,0

2006

1568890

774503

51,5

2007

2047364

993346

52,6

2008

3149627

1251178

61,2

2009

3903714

1597416

60,0

2010

6648861

1731296

74,9

2011

7396952

1780059

75,9

2012

9148017

2135987

76,7

2013

10401324

2356962

77,3

2014

13752117

2274922

83,5

2015

7641357

3047839

60,1

2016

8177408

3428908

58,1

2017

7733905

3475242

55,1

2018

9610000

3783494

60,6

 

1 За 2011-2018 роки дані наведено без урахування вартості основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також за 2014-2018 роки – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше