Архів

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за 2009 рік

(у %)

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Індекс фізичного обсягу (Ласпейреса)

Індекс цін (Пааше)

Індекс умов торгівлі

експорт

імпорт

експорт

імпорт

кількісний

ціновий

Усього

81,0

53,5

73,2

99,2

151,3

73,8

01 живi тварини

151,8

97,3

96,4

90,7

156,0

106,2

02 м’ясо та харчові субпродукти

128,2

80,0

82,5

84,2

160,2

98,0

03 риба i ракоподібні

73,7

103,6

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

89,3

108,8

77,3

91,3

82,1

84,7

05 інші продукти тваринного походження

92,9

79,7

74,9

103,6

116,5

72,4

06 живі рослини та продукти квітництва

64,4

60,7

116,3

101,8

106,1

114,3

07 овочі, коренеплоди

266,2

74,7

73,1

114,2

356,2

64,0

08 їстівні плоди i горіхи; цитрусовi

132,7

86,8

77,4

125,1

152,9

61,8

09 кава, чай, прянощi

120,0

92,0

85,9

98,4

130,4

87,3

10 зерновi культури

156,6

63,4

61,3

106,0

247,0

57,8

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

82,6

58,6

60,3

70,6

140,8

85,4

12 насiння і плоди олійних рослин

98,8

57,5

73,9

100,8

171,7

73,3

13 камеді, смоли

126,1

87,3

146,0

102,0

144,4

143,1

14 інші продукти рослинного походження

105,6

41,2

81,4

110,1

256,2

73,9

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

154,6

70,1

59,7

87,1

220,6

68,5

16 продукти з м’яса, риби

118,7

44,4

80,0

104,7

267,4

76,4

17 цукор і кондвироби з цукру

119,9

129,0

83,9

101,0

92,9

83,1

18 какао та продукти з нього

102,8

77,7

86,7

108,4

132,4

80,0

19 продукти із зернових культур

94,3

66,9

88,4

93,5

140,8

94,6

20 продукти переробки овочів, плодiв

88,2

59,9

86,5

104,3

147,1

82,9

21 різні харчовi продукти

95,8

72,2

89,9

100,9

132,7

89,0

22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

88,7

56,8

92,4

99,2

156,1

93,1

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

123,4

72,7

53,8

116,8

169,7

46,1

24 тютюн

97,7

86,9

98,3

114,5

112,5

85,9

25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент

63,1

64,5

86,8

83,4

97,8

104,2

26 руди, шлаки та зола

113,3

57,6

54,9

64,2

196,8

85,5

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

76,0

69,3

68,2

92,5

109,6

73,8

28 продукти неорганiчної хiмiї

55,9

83,4

76,7

83,6

67,0

91,8

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

41,4

75,5

76,6

93,1

54,9

82,3

30 фармацевтична продукція

90,9

82,6

109,3

105,9

110,0

103,2

31 добрива

75,9

88,3

56,6

48,3

85,9

117,3

32 екстракти дубильнi, барвники

88,4

68,8

90,0

100,3

128,5

89,7

33 ефiрнi олії, косметичні препарати

111,5

76,1

86,8

104,6

146,5

83,0

34 мило, мийні засоби

95,5

90,8

93,7

96,6

105,1

97,0

35 бiлковi речовини

72,5

68,2

67,8

117,3

106,3

57,8

36 порох і вибуховi речовини

107,7

71,7

96,5

98,7

150,1

97,7

37 фото- або кiнематографічні товари

87,4

75,8

100,1

126,8

115,4

78,9

38 іншi продукти хiмiчної промисловості

100,9

67,8

81,0

104,7

149,0

77,3

39 полімерні матеріали, пластмаси

67,4

64,1

86,4

94,9

105,2

91,0

40 каучук, гума

49,7

58,4

105,9

93,4

85,0

113,5

41 шкури та шкіра необроблені

58,3

57,0

81,0

105,7

102,3

76,6

42 вироби із шкiри

68,7

36,3

92,0

150,2

189,4

61,3

43 хутряна сировина

63,6

30,7

89,0

90,3

206,9

98,6

44 деревина і вироби з деревини

101,3

50,2

82,6

102,0

201,6

81,0

45 пробка та вироби з неї

63,0

98,9

46 вироби із соломи

71,1

58,7

54,8

106,3

121,1

51,5

47 маса з деревини

65,7

95,0

85,3

77,1

69,2

110,6

48 папiр та картон

94,1

81,5

94,6

93,0

115,4

101,7

49 друкована продукція

125,3

68,6

97,8

94,9

182,7

103,1

50 шовк

153,5

102,7

153,4

104,2

149,5

147,3

51 вовна

45,3

75,6

90,9

96,3

59,9

94,4

52 бавовна (тканини)

54,5

67,6

94,5

112,1

80,6

84,3

53 іншi рослиннi волокна

54,3

65,4

86,1

86,0

83,1

100,1

54 нитки синтетичні або штучні

29,3

54,4

90,7

126,1

53,9

71,9

55 хiмiчнi штапельнi волокна

59,7

82,1

93,8

101,0

72,7

92,8

56 вата

91,9

73,4

94,7

105,3

125,1

89,9

57 килими

49,9

40,5

100,9

115,4

123,0

87,4

58 спецiальнi тканини

48,4

63,5

173,6

127,8

76,2

135,8

59 текстильнi матерiали

40,1

67,0

92,3

108,9

59,8

84,7

60 трикотажні полотна

67,5

74,6

119,8

124,0

90,5

96,6

61 одяг трикотажний

76,7

57,2

105,7

109,2

134,1

96,8

62 одяг текстильний

76,1

45,2

99,2

109,5

168,3

90,5

63 іншi готовi текстильні вироби

93,5

57,8

95,9

126,2

161,7

76,0

64 взуття

88,9

46,6

91,4

115,0

191,0

79,5

65 головнi убори

107,3

58,5

83,8

113,2

183,5

74,1

66 парасольки

66,6

49,6

84,2

113,2

134,3

74,4

67 обробленi перо та пух

66,8

42,3

93,5

134,3

158,1

69,6

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

65,1

46,4

83,9

110,2

140,3

76,1

69 керамiчнi вироби

92,2

40,5

84,7

110,8

227,5

76,4

70 скло та вироби із скла

67,8

60,9

82,0

88,8

111,5

92,3

71 дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні  метали та вироби з них

78,6

14,8

73,0

104,5

530,1

69,9

72 чорнi метали

83,0

48,8

53,8

69,3

169,9

77,6

73 вироби з чорних металів

76,9

37,3

71,7

116,1

206,3

61,8

74 мiдь i вироби з міді

90,9

49,0

63,9

82,5

185,5

77,5

75 нiкель i вироби з нікелю

72,6

115,1

99,7

69,9

63,1

142,7

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

61,6

60,0

72,6

97,4

102,7

74,6

78 свинець і вироби із свинцю

168,9

78,3

63,0

67,7

215,7

93,0

79 цинк i вироби із цинку

297,4

65,4

88,6

82,6

454,8

107,3

80 олово та вироби з олова

69,3

79,6

81 іншi недорогоцінні метали

84,8

77,3

61,0

81,2

109,6

75,2

82 інструменти, ножовi вироби

62,2

52,1

95,8

118,4

119,3

81,0

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

99,6

46,1

97,9

113,2

216,3

86,5

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

71,7

36,9

111,2

111,8

194,2

99,5

85 електричнi машини і устаткування

82,3

50,4

95,2

120,3

163,2

79,2

86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання

47,8

61,3

87 наземні транспортні засоби, крiм залiзничних

29,5

104,1

88 аеронавігаційні або космiчнi апарати

64,4

74,8

133,4

155,2

86,2

86,0

89 плавучi засоби морські або річкові

99,7

117,2

123,0

109,2

85,1

112,6

90 прилади і апарати

82,9

48,7

138,7

113,6

170,3

122,1

91 годинники

68,9

34,5

115,5

113,8

200,0

101,4

92 музичні інструменти

225,1

53,5

99,3

96,4

420,8

103,0

94 меблi

79,2

38,4

82,0

126,2

206,1

64,9

95 іграшки, iгри

99,9

30,9

94,6

135,1

323,6

70,0

96 рiзнi готовi вироби

103,7

67,1

104,5

110,2

154,6

94,8

97 вироби мистецтва

110,2

37,4

86,5

64,8

294,6

133,6