Архів

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС у 2010 році

(без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя)

(млн.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

Усього країни ЄС

3117,0

2994,4

122,6

Австрія

182,7

144,0

38,6

Бельґія

239,4

63,8

175,6

Болгарія

29,3

17,3

12,0

Греція

77,6

23,9

53,7

Данія

86,7

17,4

69,4

Естонія

113,7

12,1

101,6

Ірландія

47,7

10,2

37,5

Іспанія

30,0

17,3

12,7

Італія

125,9

35,2

90,7

Кіпр

391,8

792,5

-400,7

Латвія

30,0

31,9

-1,9

Литва

36,4

16,1

20,3

Люксембурґ

4,9

5,8

-0,9

Мальта

83,6

2,3

81,3

Нідерланди

100,8

124,5

-23,7

Німеччина

333,1

351,7

-18,6

Польща

90,5

141,1

-50,6

Портуґалія

10,9

54,1

-43,2

Румунія

21,5

11,2

10,3

Словаччина

50,6

18,2

32,4

Словенія

5,7

3,9

1,8

Сполучене Королівство

544,1

598,1

-54,0

Угорщина

223,8

52,3

171,5

Фінляндія

48,0

22,0

25,9

Франція

123,2

230,1

-106,9

Чеська Республіка

43,0

38,5

4,5

Швеція

42,2

158,9

-116,7