Архів

Зовнішня торгівля України послугами1 з країнами ЄС за 2014 рік

(уточнені дані)

(млн.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього по країнах ЄС

3991,6

3148,8

842,8

Австрiя

198,0

148,0

50,0

Бельґiя

75,8

56,6

19,2

Болгарія

39,3

21,8

17,5

Велика Британія

660,1

705,8

-45,7

Греція

57,2

43,0

14,2

Данiя

149,3

36,3

113,0

Естонiя

101,4

33,4

68,0

Iрландiя

49,2

28,5

20,7

Iспанiя

37,1

27,2

9,9

Iталiя

144,8

46,0

98,8

Кiпр

461,1

512,5

-51,4

Латвiя

152,6

85,9

66,7

Литва

46,0

27,1

18,9

Люксембурґ

6,6

8,9

-2,3

Мальта

109,4

88,7

20,7

Нiдерланди

284,3

129,2

155,1

Нiмеччина

672,8

591,3

81,5

Польща

202,8

148,4

54,4

Портуґалiя

7,0

11,6

-4,6

Румунія

50,6

18,5

32,1

Словаччина

41,4

46,0

-4,6

Словенiя

28,7

5,2

23,5

Угорщина

98,8

65,4

33,4

Фiнляндiя

37,0

28,3

8,7

Францiя

127,9

119,6

8,3

Хорватія

3,1

3,8

-0,7

Чехія

77,0

45,8

31,2

Швецiя

72,5

66,0

6,5

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя