Архів

Зовнішня торгівля України послугами1 з країнами ЄС за 2015 рік

(уточнені дані)

(млн.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього по країнах ЄС

2927,9

2750,1

177,8

Австрiя

145,5

93,1

52,4

Бельґiя

52,6

49,4

3,3

Болгарія

43,6

19,2

24,4

Велика Британія

553,3

717,1

-163,8

Греція

30,3

24,4

6,0

Данiя

112,4

32,2

80,2

Естонiя

114,6

30,0

84,6

Iрландiя

26,9

49,5

-22,6

Iспанiя

27,6

29,9

-2,3

Iталiя

133,3

34,8

98,5

Кiпр

251,2

287,7

-36,5

Латвiя

75,7

36,0

39,7

Литва

33,7

14,5

19,2

Люксембурґ

5,2

83,3

-78,2

Мальта

106,2

77,3

28,8

Нiдерланди

111,8

140,7

-28,9

Нiмеччина

452,0

538,5

-86,5

Польща

181,9

98,7

83,2

Портуґалiя

5,8

8,3

-2,5

Румунія

43,3

9,0

34,2

Словаччина

26,8

101,8

-74,9

Словенiя

21,0

5,9

15,1

Угорщина

92,3

50,0

42,3

Фiнляндiя

24,5

21,2

3,3

Францiя

108,3

112,0

-3,7

Хорватія

2,9

2,8

0,0

Чехія

64,6

34,6

30,1

Швецiя

80,7

48,3

32,4

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.