Архів

Зовнішня торгівля України послугами1 з країнами ЄС за 2016 рік

(уточнені дані)

(млн.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього по країнах ЄС

3004,9

2421,6

583,3

Австрiя

138,3

111,4

26,9

Бельґiя

59,8

67,0

-7,2

Болгарія

26,9

21,2

5,7

Велика Британія

462,9

563,1

-100,3

Греція

27,5

21,0

6,6

Данiя

98,4

37,3

61,1

Естонiя

145,7

48,9

96,8

Iрландiя

32,0

75,8

-43,8

Iспанiя

45,1

25,7

19,4

Iталiя

119,8

31,6

88,1

Кiпр

239,0

250,0

-11,0

Латвiя

71,0

44,4

26,6

Литва

35,7

16,1

19,7

Люксембурґ

8,0

5,9

2,1

Мальта

102,5

84,9

17,6

Нiдерланди

145,9

108,0

37,9

Нiмеччина

488,4

364,1

124,4

Польща

220,6

138,6

81,9

Портуґалiя

4,4

11,0

-6,7

Румунія

57,6

9,2

48,3

Словаччина

27,1

109,2

-82,1

Словенiя

15,3

5,4

9,9

Угорщина

113,3

51,7

61,6

Фiнляндiя

19,2

21,8

-2,6

Францiя

118,5

91,5

27,1

Хорватія

1,7

4,7

-3,0

Чехія

57,9

55,2

2,7

Швецiя

122,5

47,0

75,5

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.