Архів

Зовнішня торгівля України послугами1 з країнами ЄС за 2017 рік

(уточнені дані)

(млн.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього по країнах ЄС

3452,7

2532,5

920,2

Австрiя

161,6

109,1

52,5

Бельґiя

62,3

79,4

-17,1

Болгарiя

19,1

12,0

7,1

Велика Британія

585,1

487,2

98,0

Грецiя

25,4

26,7

-1,3

Данiя

121,5

41,1

80,5

Естонiя

128,9

67,8

61,1

Iрландiя

56,1

102,2

-46,1

Iспанiя

69,3

26,5

42,8

Iталiя

128,5

43,9

84,5

Кiпр

275,4

231,9

43,5

Латвiя

73,2

35,7

37,5

Литва

43,1

19,9

23,1

Люксембурґ

12,6

88,0

-75,4

Мальта

94,2

104,2

-9,9

Нiдерланди

170,5

119,4

51,0

Нiмеччина

538,7

357,8

181,0

Польща

296,3

150,2

146,1

Портуґалiя

6,3

10,1

-3,8

Румунiя

71,5

26,6

44,9

Словаччина

40,9

108,3

-67,3

Словенiя

19,5

6,5

12,9

Угорщина

147,2

35,5

111,7

Фiнляндiя

19,9

24,4

-4,5

Францiя

117,9

83,9

33,9

Хорватiя

3,0

13,5

-10,5

Чехія

71,2

65,2

6,0

Швецiя

93,5

55,4

38,1

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.