Архів

 Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС у 2017 році

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

Усього по країнах ЄС

17533403,9

20799357,1

–3265953,2

у тому числі

 

 

 

Австрiя

535169,5

484467,7

50701,7

Бельгiя

456225,1

522962,0

–66736,9

Болгарiя

429904,9

189933,3

239971,6

Велика Британія

480025,7

798949,8

–318924,1

Грецiя

196815,5

244279,3

–47463,8

Данiя

189484,3

195396,5

–5912,2

Естонiя

133067,0

83508,4

49558,6

Iрландiя

55298,4

113890,3

–58591,9

Iспанiя

1260055,3

579038,2

681017,1

Iталiя

2469477,2

1625007,3

844469,9

Кiпр

79637,6

20527,1

59110,5

Латвiя

213716,6

144296,9

69419,7

Литва

374177,6

679832,8

–305655,2

Люксембург

7293,6

62746,7

–55453,0

Мальта

66195,4

8700,9

57494,5

Нiдерланди

1676127,4

643673,2

1032454,3

Німеччина

1754185,7

5445028,2

–3690842,5

Польща

2724589,7

3453816,5

–729226,8

Португалiя

264143,8

59195,5

204948,3

Румунiя

841609,8

458027,5

383582,3

Словаччина

656023,2

508682,2

147341,1

Словенiя

29184,3

173804,8

–144620,5

Угорщина

1326389,2

1152307,5

174081,6

Фiнляндiя

78803,1

253299,3

–174496,3

Францiя

419052,1

1563751,8

–1144699,7

Хорватія

24186,0

31148,1

–6962,1

Чехія

715165,1

869534,6

–154369,4

Швецiя

77400,8

433520,5

–356119,7